Tarih

Fatih'i Yetiştiren Çevre
BİR TARAFTAN "İNSAN YETİŞMİYOR" diye ağlarken, bir taraftan da Fatihler yetiştirmiş bir milletin torunları olduğumuzu hatırlamamız lâzım. Acaba onlar nasıl yetişti?
Mükemmel Bir Baba ve Fatihleşen Bir Evlat
FATİH'İN BABASI SULTAN II. MURAD hakkında, yerli tarihçilerle birlikte, yabancı tarihçilerin de verdiği ortak hüküm şudur:
Fatih'in Hocaları
“FATİH'İN HOCALARI" DERKEN, beşikten mezara uzanan ilim, takva ve terbiye zincirinin halkalarını bütün olarak düşünmek lâzımdır.
Gönül Fatihleri
HER FETHİN ardında manevî bir fatih vardır. Her başarının arkasında Hakka açılan bir el vardır. Fatih Sultan Mehmed'in de sırtını dayadığı bir Akşeyh'i vardı.
Çelebi Sultan Mehmed
Osmanlı Devleti'nin beşinci sultanı Çelebi Mehmed, 1382 yılında doğmuştur. Babası Sultan Yıldırım Bayezid, annesi ise Germiyanoğulları Beylerinden Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'dur. Çelebi Mehmed, ilk eğitimini aldıktan sonra 1391 (veya 1393) yılında Amasya Sancakbeyliği'ne tayin edildi. Babasının muhtelif askerî faaliyetlerine iştirak ederek ona yardımcı oldu.
İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Niyeti
PEYGAMBERİMİZDEN fetih müjdesini alan Sahabiler ve daha sonraki nesil, bu şerefe nail olmak için asırlar boyu mücadele ettiler. Ama fetih, Sultan Fatih'e nasip oldu. Bir rivayettir anlatılır: Birgün Sultan II. Murad oğlu küçük Mehmed'i yanına alarak Hacı Bayram Veli'nin ziyaretine gider. Fetih meselesini açar. Büyük veli, bir süre başı yerde düşündükten sonra şöyle der:
Çanakkale Savaşı
Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan kendimizi savaşın içinde bulmuştuk. "İtilâf Devletleri" adıyla anılan düşmanlarımız İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan ve İtalya gizlice anlaşmışlar, vatanımızı aralarında bölüşmüşlerdi.
SULTANHİSAR DESTANI
Çanakkale sırtlarında "Çanakkale geçilmez!" sözünü ebedîleştirirken denizlerde de destanlar yazıyorduk. 1915 yılının 27 Nisan günüydü. Marmara Denizi nazlı parıltılarla oynaşıyordu. Doksan yedi tonluk Sultanhisar Torpidosu, Yüzbaşı Rıza Bey komutasında İstanbul'a dönüyordu.
Zafer Sofrasına Düşen Top Mermisi
Çanakkale'ye yığılan düşman savaş gemilerine günlerce kan kusturan batarya... Kahraman topçularımız, bu bataryadan toplarını ateşliyor, koca İngiliz zırhlılarını, Fransız torpidolarını denizin dibine gönderiyorlardı.
Çanakkale Zaferinin Anlamı
Etrafında ihtilafsız ittifak edebileceğimiz ortak değerleri öne çıkarmalıyız. Tarih ortak değerlerimizden biridir. Özellikle Çanakkale Zaferi, yakın tarih içindeki yeri bakımından son derece anlamlıdır.
(X)
Kapat
-->