Dinimizce bebeğin kırkı çıktığında neler yapılır? Anneyle bebeğin yıkanıncaya kadar bir birini görmemesi mi gerekir?

Sorunun kısa açıklaması: 
Bana aileden olmayan birinin bebeği yıkaması gerektiğini, anneyle bebeğin yikanasıya kadar birbirlerini görmemesi gerektiğini ve bebeğin yıkandığı suyun eve serpiştirilmesi gerektiğini söylediler. Bunlar ne kadar dogru?
Cevap: 

Değerli kardeşim,

Bunların hepsi hurafedir. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Bebeği anneden ayırmak büyük vebal olur.

Bebek doğduğu andan itibaren annesiyle birlikte bulunabilir. Anneden ayırmak çok yanlış olur.

Dinimizde bebeğin kırkı çıkması diye bir şey yoktur.

Yeni Doğan Çocuk İçin Neler Yapılır?

 Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okumak, hurma tattırmak, saçını tıraş edip ağırlığınca sadaka vermek ve akika kurbanı kesmek sünnettir.

Yeni doğan çocuğa, tatlı bir şey çiğneyerek ağzına vermek, dudağına sürmek sünnet-i seniyedir. Bunu sâlih bir kimsenin yapması ise menduptur. Kuru üzüm ve şeker gibi tatlılarla yapılabilirse de kuru hurma ile yapmak müstehaptır, daha faziletlidir. 

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz der ki:

"Yeni doğan çocuklar Resulullah -sallallahu aleyhi ve selleme- getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için duâ eder ve ağzında yumuşattığı hurmanın suyunu çocuğun ağzına sıkardı." (Müslim: 2147)

Nitekim çeşitli rivayetler, bu ihtimamı sadece kendi torunları için göstermeyip, bir prensip olarak bütün Müslüman çocuklarına uyguladığını ifade etmektedir.

Kulağına ezan ve kamet okuyarak çocuğa isim koymak: 

Bu adet bizzat Peygamber Efendimizden gelmektedir. Sünen-i Tirmizi’de nakledildiğine göre, Hz. Hasan dünyaya gelince Peygamberimiz onun sağ kulağına ezan okumuştur. (Tirmizi, Edaha:15.)

Hz. Hüseyin’in rivayetine göre ise Peygamberimiz, "çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmasının faydalı olduğunu" bildirmiştir. ( Feyzü'l-Kadir,6:237. )

Ezan ve kamet çocuğa yapılan ilk iman telkinidir. Çünkü ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhid, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunmaktadır.

İsim verilirken, çocuğa güzel, İslami isimlerin verilmesine dikkat edilmelidir. Bu hususta Peygamberimizin birçok tavsiye, ikaz ve tatbikleri vardır. Bu hadislerden birisinin meali şöyledir:

“Kıyamet günününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun.”( Buhari, Edeb:108. )

Çocuğun isminin doğduğu günün akşamında verilmesi tavsiye edilmektedir; fakat yedinci güne kadar da ertelenebilir.

Ezan ve kamet işini her kes yapabilir. Namazdan önce okunan kamet sol kulağa okunur.

Bu konuda bilgi için şu linklere bakabilirsiniz:

Yeni doğan bebeğin bir hafta sonra saçının kesilip ağırlığınca altın veya altın karşılığında para sadaka vermek...

Selam ve dua ile...

Yorumlar