Sızıntı Dergisi

 

Sitedeki Yazıları

Rüzgâr Esmeseydi
Güneş’in atmosfer kütlesine yaydığı ısıyla hava ısınır, ısınan hava genişler ve harekete geçerek yükselir.
Eş Seçimi
Evlenecek kimseler, birbirlerinin üstlerine-başlarına, kılık ve kıyafetlerine, hatta servet ve dış güzelliklerine göre değil; bu en ciddî meselede, ruh güzelliği, namus ve ahlâk anlayışı, fazilet ve karakter yüksekliğine göre karar vermelidirler.
Hastalıkların Tedavisinde Dua
Her insan, dînî uygulamaları yerine getirsin getirmesin, mânevî bir boyuta sahiptir. Henderson hasta bakımında maksadın, hastayı temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda bağımsız hâle getirmek olduğunu belirtmiş ve hastanın "inançları doğrultusunda ibadet etme"sini de temel ihtiyaçlar arasında saymıştır.
Efendim
Efendim, Sen'in (sallallahü aleyhi ve sellem) nurundan mahrum nice nesil var. Nefislerinin esiri, zillet ve sefalete mahkûm olmuş, perişan ve pejmürde kulların var.
Yeni İnsan
Yeni insan, inşâ ruhuna sahip ve her türlü şablonculuğun karşısındadır. Öze saygısı içinde kendini yenilemesini, hâdiselere söz dinletmesini bilir. Ve hep yaşadığı devrin önünde yürür..
Reklâmlar Ne Kadar Masum?
Kapitalizm, 16. yüzyılda Batı Avrupa'da neşet eden ve zamanla bütün dünyaya yayılan bir iktisadî sistemdir. Kapitalizm özel mülkiyeti ve serbest girişimi temel alır ve elde edilen kârın piyasa içinde yeni yatırımlara dönüştürülerek ilânihaye devam eden bir sermaye birikimi sürecini netice verir.
Yara Tedavisinde Bal
Bal; besin maddesi ve enerji kaynağı olmanın yanısıra bir sağlık iksiri ve çeşitli hastalıkların tedavisinde başvurulan şifa vesilesidir.
Düşünce ve Aksiyon
Yeryüzü mirasçıları olarak mücadele çizgimizi aksiyon ve düşünce sözcükleriyle hulâsa etmemiz mümkündür. Zaten hakikî var olmanın yolu da aksiyon ve düşünceden geçer. Kendini ve başkalarını değiştirebilecek mahiyetteki bir aksiyon ve düşünceden.
ÖFKE
Öfke nedir? Zararları nelerdir? Peygamber Efendimizin öfke tiplemesi ve öfkeli insanın öfkesini yenmesi için tavsiyeleri.
Çağırayım Mevlâ'm Sen'i
Gönül, nimetlerin asıl sahibiyle, dua ve niyaz sayesinde temasa geçer. Başka bir ifadeyle, 'yaratılmış' olan insanla Sonsuz Kudret Sahibi 'Yaratan' arasında en âdâplı haberleşme vasıtası, dua dilidir.
Güneş'in Parmak İzi: Güneş Lekeleri
Dünya'yı yutacak bir büyüklüğe sahip, içine düşen her şeyi ânında yok edecek bir gücü hiç düşündünüz mü? 600 kilometrelik derinliği, 500 milyon metrekareye yayılmış alanı ve 4.000 derece sıcaklığıyla âdeta cehennemden bir çukurun dehşetini bir ân için olsun düşünelim!
Osmanlı'da Bir Tören: Âmin Alayı
Osmanlı'da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen merasime 'bed'-i besmele veya âmin alayı' adı verilmiştir.
Eyvallah
Arapçada "Ey-v-Allah", yahut da onun kısaltılmışı "eyvah", "Evet, Allah'a yemin olsun ki" mânâlarına gelen bir kelime. Ancak bu kelime Türkçeye geçerken, mânâ kaymasına uğramış ve bazı yan mânâlar kazanmış. Kelimenin Türkçedeki mânâları, Arapçada bulunmamaktadır
DNA Tesadüfü Reddediyor
Bütün bir vücuttaki milyonlarca proteinin hassas şekilde yapılması ve bir fabrika gibi bu malzemelerin uygun yerlere gönderilip organ ve dokularda işlenmesini de düşündüğümüzde evrimin hayalî mekanizmalarıyla bu düzenin ve mükemmel neticenin ortaya çıkmasına imkân ve ihtimal yoktur.
İşte Kadın!
Kadını, meleklerden daha ulvî yapan ve onu eşsiz bir elmas hâline getiren, onun iç derinliği, iffet ve vakarıdır.
Zamanı Bir Başka Duyuş
İçinde bulunduğumuz kutlu zaman dilimini tam duyabilmek için, evvelâ ruh ve vicdanların gökler ötesi böyle bir mûsıkîyi ve şiiri hissetmeye hazır olmaları lâzımdır
Jelatin Gerçeği ve Helal Gıda
Jelâtinin genellikle Müslüman olmayan ülkelerden ithal edilmektedir
Hakk'a Adanmış Ruhlar
Hayatlarını Allah rızasını kazanma yolunda, O'nu sevip O'nun tarafından sevilme idealine bağlamış adanmışların en çarpıcı yanları
Gülümseyin...
"18 yıldır evliyim. Bu müddet zarfında karımın yüzüne nadiren gülmüş, onunla nadiren sohbet etmiştim. Ters, aksi bir adam olarak şöhret kazanmış bulunuyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine hareke...
Çocuk ve Bilgisayar Oyunları
"Aniden yerinden kalkıp bağırmaya başladı. Kendisine ateş eden adamı öldüremediği için aşırı bir tepki göstermişti. Bir daha denemeye koyuldu. Bir oturup bir kalkıyor, karşısındaki kişiyi yok etmek is...
Kalbe Giden Yol
Beş yıl önceydi. Eşiyle gördüğü rüya ve emir telâkki ettiği bir tavsiye üzerinde istişare etmişler ve kararlarını vermişlerdi: Göç edeceklerdi. Nihat Bey, mühendis olarak çalıştığı bilgisayar firmasın...
Sevilenle İmtihan
Sallantı toz bulutu haline gelmişti. Biz dışarı çıkamadan tavan üzerimize çökmüştü. Ben senin üzerine düştüm, portmanto ise benim üzerime? Ve sen acı çekiyordun. Çünkü kırılan camlar bacağına batıyor,...
İftira Romanlarına En Güzel Cevap
Tarihle ilgili gördüğü hemen her kitabı alan biri olarak, tarihî romana daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü birkaç yıldır ülkemizde başlayan ve Osmanlı kadınefendilerini konu alan tarihî roman furyası i...
Derdi Olan Neylesin?!
Sabah iş yerine gelirken dinlediğim radyoda bir hikâye anlatılıyordu. Aslının olup olmadığını kesin bilemediğimiz fakat düşündürdükleri itibariyle, dinleyen hemen herkesin alâkasını çekebilecek hikâye...
(X)
Kapat
-->