Risale

Elhamdü lillâhi ale’t-tâati ve’t-tevfîk.

Bize taat ve muvaffakiyet nasip eden Allah’a hamd olsun.

Üçüncü Söz

Yorumlar

(X)
Kapat
-->