Risale

Elhamdü lillâhi alâ dini’l-İslâm ve kemâli’l-îman.

Bize ihsan ettiği İslâm dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah’a hamd olsun.

Ikinci Söz

Yorumlar

(X)
Kapat
-->