Prof. Dr. Faris Kaya

 

Sitedeki Yazıları

Balarısındaki ilham
Bizce basit ve rutin gibi görünen ve çoğu zaman tabii olarak karşılanan olayları incelediğimizde insanı hayrete düşüren muazzam bir organizasyon ve çok ince hesapla­rın, hassas dengelerin hakim olduğunu görürüz.
İlim ve vicdanın sesi
İlim insan için, bizzat insan kelimesine denk bir öne­me sahiptir. Hatta insan denen meçhulün, bilinmesi ve tanınması yine ilimle mümkündür. İnsanın ilmi edinme mekanizması beyninin bir fonksiyonu olan aklıdır. Akıl beyne, beyin de cesede, yani maddi vücudumuza aittir.
Hz. Âdem’e bütün ilimler öğretildi
Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamber. Onun şahsında bütün insanlık var. O bir çekirdek, ondaki bütün özellik­ler devirleri, çağları ve asırları aşarak bizlere ulaşıyor.
İlim: iki tarafı keskin kılıç
İnsanı hayvandan ayıran en önemli vasfı ilim öğrenme özelliğidir. Diğer bir deyimle ilim öğrenme mecburiyetidir. İnsan dokuz ay bir beklemeden sonra tamamen cahil ve etrafına yabancı olarak dünyaya gelir. Güçlükle annesi tarafından emzirilir. İki senede ancak ayağa kalkabilir. On beş-yirmi senede ancak iyi ile kötüyü, menfaat ile zararı farkedebilir. Hep çevresinin yardımıyla korunur, destek görür, hayata alıştırılır. Kısacası insan ölünceye kadar öğrenmeye muhtaçtır.
Kur'an Kainatı Okuyor!
Bütün ilimler derinliğine ve dikkatlice incelendiğinde Allah'ı göstermektedir. Ancak bakış açısı değişince, insanı yanlışa götürmektedir. Fizik, kimya, biyoloji vesaire, hep­si Allah'ın isimlerinin kâinattaki tecellileridir.
(X)
Kapat
-->