Kuran-ı hatmetmek için başlayıp sonra yarıda kesip tekrar hatmetmek caiz değil midir?