Hazret-i Hatice Validemiz (r.a)

Dinlerin  en  mükemmeli  olan  İslamın  ilk  mümini ,Peygamber  Efendimiz(S.A.)’in  ilk  ve  en  sevgili  zevcesi ,malını  İslam  ve Peygamber  adına  harcayan , Ehl-iBeyt’in  annesi büyük  insan Hz.Hatice(r.a) ...  

Rabbimizin rızası , Peygamberimizin  değerli  hanımı  üzerine  olsun... AMİN... 

Cahiliye  döneminde  bile  adına  “pak”  lakabı  layık  görülen  Hz. Hatice(r.a)faziletli  olmasının  yanında  kıvrak  bir  zekaya  ve  ferasete  sahipti.  Hz. Hatice (r.a) validemiz herkesin Resulüllah'ı (s.a.v) yalanladığı bir dönemde  inanmış , var  gücüyle  destek  olmuştu. Herkesin Resulüllah'ı (s.a.v) herşeyden mahrum ettiği zamanda O, bütün servetiyle O'nu destekledi.

Yirmibeş  yıllık hayat  arkadaşına karşı , saliha hanımların en güzide örneği  oldu.
Hz. Peygamber'e (s.a.v)evlenmeyi  kendisi  teklif  etti.Çünkü Ondan daha emin,dürüst,vefalı, haya  sahibi  ve güzel huylu bir kimsenin bulunmadığını gözleriyle görmüştü.
Resullullah (s.a.v) da  Hz.Hatice(r.a) ile  evlenmesinde  isabetli  karar  verdiğini  kısa  zamanda  anlamıştı. Evlendikten sonra bütün dünyaya emsal olacak şekilde bir hayat sürdürdüler.

Erkek ve hanımlardan en önce iman eden odur. O'nun iman etmesiyle  bütün  kavmi  iman  etti. Ölünceye kadar  Resulullah'ın (s.a.v) yanından  ve yardımından geri kalmadı. Hicretten üç sene evvel 65 yaşındayken Mekke'de vefat etti.

Allah (c.c) ondan ebediyyen razı olsun... AMİN...

Resulullah (s.a.v) Validemiz  hayatta  oluğu  müddetçe  evlenmediği  gibi  en  hiç kimseyi onun kadar sevmemişdi. Bütün hayatı boyunca onu andı. Onun sevdiklerini sevdi, tanıdıklarını, yakınlarını ölümünden sonra da ağırladı...


Bir gün Hz. Aişe (r.a) validemiz evinde, ihtiyar bir kadın Resulullah'ı (s.a.v) ziyarete geldi. Efendimiz ona fazlasıyla ikramda bulundu. Abasını sırtından çıkardı, yere serdi ve üzerine oturttu. Kadın gittikten sonra Hz. Aişe (r.a) sordu :

 
 - Ya Resulullah!... (s.a.v) Kimdi bu ihtiyar kadın?..
 Resulullah (s.a.v) cevap verdi :
- Hatice'nin ziyaretçisi ve dostlarından idi. (Tirmizi)


Hz. Hatice-i Kübrâ'dan, Resul-i Ekrem Efendimizin, sırasıyla Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Abdullah adında altı çocuğu oldu.

Kasım ve Abdullah isimli iki oğlunun lakapları Tahir ve Tayyib idi.

İkisi de İslam devrinde dünyaya gelmişlerdi. Kızların hepsi de İslamiyetten önce doğmuşlardır. Erkek evladı Kasım emekleme devrinden kurtulmuş yürürken vefat etti. Abdullah ise daha küçük vefat etti.

Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunların altısı Hz. Hatice validemizden dünyaya gelmiştir. Birisi de Hz. Mariye validemizden dünyaya gelmiştir

Haticetü'l Kübra (r.a)Rabbimizin  ve  Resulullah'ın (s.a.v) yanında en büyük rütbeye erişmişti. Nitekim , Cebrail (a.s) , yedi kat göğün üstünden, alemlerin Rabbinden ona selam getirmişti.

     Buhariden rivayet  olunduğuna  göre:
     "Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a (s.a.v) geldi ve buyurdu : "Hatice'ye Allah'ın selamı vardır."
     Validemiz bunu Resulullah'tan (s.a.v) işitince cevaben :
     "Allah'ın (c.c) selamıdır, selam O'ndandır, Cebrail'in üzerine de selam olsun." dedi.
olacaktır.

         Validemiz hayatı  boyunca hür ve şerefli yaşadı. İmanı  tam , merhameti  sonsuzdu.Hayatta iken Resulullah (s.a.v) onu sayar, ona ikram ve iltifat ederdi.


         Hz. Aişe (r.a)' den şöyle bir Hadis rivayet edilmiştir :
     "Resulullah (s.a.v) kurban veya eti yenen herhangi bir hayvan kestiginde, "Hatice'nin tanıdıklarına bu etten gönderiniz." buyururdu.
     Ben bir gün bunun nedenini sorduğumda buyurdular ki : "Onun sevdiklerini, onun için seviyorum."


           Hz. Ali (r.a) 'den :
     "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki : "Göklerin ve yerin en hayırlı kadını İmran kızı, Meryem ile Hüveylid'in kızı Hatice'dir... (Müslüm, Buhari ve Tirmizi)

Yine  Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki :
         "Ya Hatice!... Cenab-ı Allah (c.c) Cennetinde sana Keseb (ortası oyulmuş lü'lü) den bir köşk yapmıştır ki o köşkte ne gürültü işitilir, ne de yorgunluk vardır."

Hz.Hatice Resulullah (s.a.v) ile nikahlandıktan sonra 24 sene bir arada yaşadı. Nübuvvetin sekizinci senesi, Hicretten üç sen önce, Ramazan ayının başında vefat etti. Haccun mezarlığına defn edildi Dünyada göremedik. Allah (C.C.) Cennetde görmek nasip etsin. Bizi  ona misafir etsin. Resulullah misafiri severdi O'da  Resulullah'ın sevdiğini  severdi  Şefaaatinden bizide nasiplendirsin. Allah (c.c) Hz. Hatice (r.a) validemizden razı olsun.

AMİN...

 

 

KAYNAKLAR:

1) Kadın Sahabiler, Mevlana Niyaz, Tercüme: Prof Ali Genceli, Toker Yayınları
2) Şamil İslam Ansiklopedisi
3) İslam Tarihi - Mekke Devri, M.Asım Köksal
4) Sahih-i Buhari

5) Sîre, 1/202; Tabakât, 1/133; 8/16 / Kainat' ın Efendisi (ASM), Salih Suruç

Yazar: 

Yorumlar

Hazreti Hatice vallidemizin kiymeti ve değeri kesinlikle tartışılmaz. Benim yorumum üsteki okuduğum değrleme içime öyle işledi ki derinden beni ağlattı katkısı olandan herkesten Allah razı olsun

SELAMÜN ALEYKÜM: Kişi sevdiğiyle beraber olacakmış bu çok mühim bir müjde fakat sevdiğimizin onda biri kadar olamıyorsak ne ya pacağız? Allah bizi şefaatlerine nail eylesin. NOT; dinimizde kadının yaşının erkekten büyük olmasının ve evlenme teklifini kadının yapmasının bir mahsuru yok, bu örfi bilgi ailelerin çocuklarının evlenmesine engel teşkil etmekte.Allah ilmimizi artırsın.

allahın selamı üzerinize olsun ve allah razı olsun böyle güzel bir site hazırladığınız için bizler de dua ediyoruz inşaallah yüce rabbımız ebedi alemde bizlere hazreti hatice .r.a. komşu olmayı nasip eder amin
(X)
Kapat
-->