Vücudumuz ve Periyodik Bakım

Kâinatın en harika varlığı insandır. Çıplak gözle görülen veya görülmeyen tehlikelerle burun buruna yaşayan insanoğlu kaza ve hastalık nedeniyle çeşitli organ, uzuv ve dokularını kaybetmektedir.

 

Çeşitli nedenlerle organ, uzuv ve doku kaybına uğrayan insan sayısı tahminlerin çok üzerindedir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 135 bin kişinin kalçasını, 110 bin kişinin dizini ve onbinlerce kişinin de diğer vücut azalarını kaybettiği düşünülürse, istatistiklere giremeyen diğer ülke insanlarının kayıpları da dikkate alındığında ürkütücü rakamlarla karşı karşıya bulunduğumuz görülür.

Çeşitli organ, uzuv ve doku kaybına maruz kalan insanların ızdıraplarını, maddî ve manevî sancılarını bir an için bir kenara bırakacak olursak muazzam bir organ, uzuv ve doku pazarının mevcudiyeti kendiliğinden ortaya çıkar.

Bir yandan bu çileli insanların ızdıraplarını dindirmek, diğer yandan bu işten kazanç sağlamak amacı ile organ, uzuv ve doku sanayii kurulmuştur. Kazanç oranı diğer sanayi dallarından aşağı kalmayan hatta onlardan kat kat fazla olan bu ilginç sanayi dalının gelir miktarını nazara vermek için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde vücut denen harika cihazın yedek parçalarına ödenen meblağı vermek sanırım yeterlidir.

 

Amerikan vatandaşlarının yıllık olarak vücut yedek parçalarına ödedikleri rakam 2 milyar doların üzerindedir. Kaybetmeden kıymetini idrak edemediğimiz vücut azalarından sadece kalp valfinin yedek parça olarak satış fiyatının 2 bin dolar olduğunu söylersek, varın sahip olduğunuz hazinenin değerini siz belirleyin.

Metal ve plastikten yapılan vücut parçalarını üreten, vücudumuza takan ve sadece vücut görüntüsünü veya kısmî olarak orijinalinin görevini belirli süreler için yerine getiren bu suni organlar için, organın mucidine ödediğimiz meblağı, yaptığımız hayır duasını düşünürken, bize o organın orijinalini ücretsiz olarak üretip ızdırap duymadan vücudumuza takan Zâta (C.C.) şükran borcumuzu ödemek için neler yaptığımızı düşünmek zorundayız..

Aslında fazladan bir şey yapmamız istenmemektedir. İstenilen vücud denen harika cihazın bekası, daha sağlıklı kullanılması ve bizim bu harika cihazdan daha iyi istifade etmemiz içindir.

Vücudun bir yerde GÜNLÜK BAKIMI olan abdest almayı çok fazla bulanların otomobillerinin motor bakımlarını yaptırırken gösterdikleri hassasiyetleri göstermemelerini anlamak mümkün değildir.

Harika bir cihaz olan insan vücudu elektriki, elektronik ve mekanik parçalardan meydana gelmiştir. Yıldırımlı ve statik elektriğin yoğun olduğu dönemlerde vücud üzerinde yoğunlaşan statik elektrik fazlasını deşarj etmek için yüzü koyun yere uzanmayı akıl eden insanoğlunun gene, sürekli faaliyet halinde olan vücut denen harika cihaz üzerinde biriken fazla elektriği deşarj etmenin en ideal yolu olan abdest almayı ilmi bulmamasını anlamak mümkün değildir.

 

Elektrik, iletken üzerinde hareket eder. Her zaman en kısa yoldan toprağa ulaşmanın yollarını arar. Islak olan maddeler ideal bir iletkendir. Ampulde, TV'de, çeşitli cihazlarda kullandığımız elektrik için iki tel kullanılır. Biri elektriğin kaynağına bağlanan bu tellerden diğeri her zaman toprağa bağlanmak zorundadır. Çünkü elektrik toprağa dönmediği sürece işe yaramaz.

 

Elektrik tellerine konan kuşun bir ayağı toprağa değmediği için elektrik, kuşu çarpmaz. Biz hissetmesek de gözle görmesek de vücutta biriken elektriğin fazlalığı gerek su ile abdest alırken, gerekse toprakla teyemmüm ederken toprağa akar ve vücutta kullanılan parçalar rahatlar, daha sağlıklı çalışır. Vücutta biriken elektrik fazlalığı toprağa layıkı ile deşarj edilmezse çeşitli hastalıklara neden olur. Abdest alan kişilerde sinirsel rahatsızlıklara daha az rastlanılmaktadır.

Düzenli namaz kılan kişilerde romatizma vakalarına daha az rastlanılmaktadır. Bizden istenilenleri yapmamız halinde sağlayacağımız faydalardan sadece ilmin ispat edebildiklerini sıralasak aylarca tefrika edilebilecek kitap yazmak gerekir.

Şimdi isterseniz insan denen makinanın suni yedek parçalarına geçelim. Yedek parça tabirini özellikle kullanıyorum, çünkü mânevi anlamda sahip olduğumuz vücudu idrak etmediğimiz sürece vücuda elektrikî ve mekanikî bir düzen gözü ile bakıyoruz demektir.

 

Elektrikî ve mekanikî düzenlerin elemanlarına da yedek parça tabir edilir... Bugünkü imkânlar ile insan vücudunda kullanılabilen 50'nin üzerinde organ, uzuv ve doku çeşitleri vardır. İnsan vücudu; ıslak, sıcak ve tuzlu olup sürekli hareket halindedir. Kendine has bağışıklık ve direnç sistemi vardır. Bu sistem vücuda uyum göstermeyen yabancı maddeleri reddetmektedir. Bu nedenle vücutta kullanılacak suni organ, uzuv ve doku çeşidi sayısı 50 civarındadır.

Halen kullanılabilen suni azalar daha ziyade mekanikî parçalar olup, ya estetik görünümü düzeltmekte veya kısmî olarak orijinalinin vazifelerini yerine getirmektedir.

Ali Torun

Yorumlar

(X)
Kapat
-->