Suyun Yedi Rengi!

SU HAYATIMIZDIR

Su cansızdır olabilir ama can susuz olamaz. Canlı olan herşeyin kaderi su üzerine yazılmıştır. Nerede can varsa orada bir su arayışı vardır. Madde sanki suyun dudağından emer gibidir hayatı. Hayat ateşi, önce suyun duru ayinesine düşer, öylece görünür olur. Onun içindir ki, bir canlıya baktığımızda yarıdan fazla suyu görürüz aslında. Her canlı bedeni su üzerine yazılmış yazı gibidir. Öyle ki yüreğimizin yüreğinde her an bir su şelalesinin ritmik akışını duyarız, beynimizin çeperlerinde suya yazan bir kalemin vuruşlarını ağırlarız. Şah damarımızdadır su. Şah damarımızdır su. Su kanımızdır. Su, yüreğimizde ?can suyu?muzdur. Su hayatımızdır. ?Ab-ı hayatımız?dır. Su, Muhyi?den ihya dokunuşu, Hayy?den diriliş nefhasıdır.

SUYAKINIMIZDIR

Tohumlar bir damla suyun dokunuşu ile uyanır. İnsan günışığına suyun dokunuşu ile uzanır. Su bizi bize yakınlaştırır, eşyayı birbirine yakın eyler. Su varoluşumuzun ele avuca gelmez ilmeği gibidir. Suyun aktığı yerde, suyun coştuğu yerde, suyun uğradığı yere yakın durur hayat; suya tutunur ve yeşeriverir, canlanır ve neşelenir. Suyun yokluğu eşyayı birbirine uzak eyler, canlıları tarif edilmez bir ayrılığa düşürür, bitimsiz bir boşluğa iter. Su yakınlıktır. Tüm dağılmışlıklar suyun billur dokunuşunda kristalleşir, tüm uzaklıklar suyun serin yüzünde son bulur. Su varlığın tanıdık sahili, buluşmaların şeffaf gülü, birleşmelerin tanıdık köprüsüdür. Su sahilimiz, gülümüz, köprümüzdür. Yakınlığı ?aramızdan su sızmıyor? diye tarife kalkanlar, aramızda su olmasaydı bütün yakınlıkların, birleşmelerin ve buluşmaların eriyeceğini hatırlamalı.. Su, Mahbub?dan yakınlık müjdesi, Vedud?dan dostluk habercidir .

SURENGİMİZDİR

Renksizdir su ancak tüm renklerin boyalarını ödünç aldığı da sudur. Suyun olmadığı bir dünyada rengin elbette sözü edilemez. Gülün alı, yaprağın yeşili, göğün mavisi.. hepsi suyun yüzünde gerçekleşir. Suların çekildiği yerde renkler ölür. Su varoluşun rengi ve ahengidir. Tüm renkler su üzerine yazılmış gibidir. Rengahengimizdir su... Su, Mülevvin?den gözümüze gökkuşağı, Musavvir?den gönlümüze ahenk boyasıdır.

SUSURETİMİZDİR

Su biçimsizdir ancak biçimlerin biçimlendiği kalıptır. Suyun olmadığı yerde bozulma, çürüme, pörsüme, erime başlar. Su hiç biçime girmese de, eşyanın biçimlenmesinde ve suretlerin güzelleşmesinde vazgeçilmezdir. Su, girdiği her kabın biçimini alırken, kalıbımızı giyinmeye hazırlanır, kalbimizi okşamaya koşar. Yüzümüzün güzelliği suyun gezinişiyledir, gözümüzün nuru suyun yoklayışıyladır, kalbimizin kalbi suyun akışıyladır, kalıbımızın kalıbı suyun suretiyledir. Su, Cemil?den güzellik dokunuşu, Latif?ten estetik okşayışıdır.

SULEZZETİMİZDİR

Tadı tuzu yoktur, ancak hayatın tadı tuzu suyla gelir. Tuz suda kıvama erişir, şeker suda tadını bulur. Hayatın tüm lezzetleri suyla gerçekleşir, suyla hissedilir hale gelir. Hiç bir lezzet suya uğramadan gelmez damağımıza.. Dudağımıza kurulmuş sofra, dilimize sunulmuş çeşni gibidir su. Her nimet bu sofraya uğrar, her lezzet bu çeşniye katılır. Eşsiz baharatımız, vazgeçilmez katığımızdır su. Su, Rezzak?tan dilimize çeşni lütfu, Rahman?dan cismimize tat sunağıdır.

SUŞİİRİMİZDİR

Su sadedir, ancak karmaşanın buluştuğu yerdir. Su çoktur, ancak eşsizdir. Kolay elde edilebilir gibidir ancak tek bir damlası bile taklit edilmez bir cevherdir. Bir şiir gibi, sade ama bi?tanedir, ?sehl-i mümteni? söyleyişi gibi basitlik içinde kainatın en karmaşık ilişkilerini anlatır gibidir. Sadelik ve güzellik suda buluşmuşlar ve orada öylece beraber kalmış gibidirler. Şiir söze su verip onu çelikleştirmek ise, su da sözün kılıç gibi keskin ve elle tutulur halidir. Su şiiri anlatmaya yeter belki, ama henüz hiçbir şiir suyu anlatabilmiş değildir. Oysa, su kâinattaki her olayın kafiyesi, varlığın gözümüz önünde akıp duran şiirinin doyumsuz nakaratıdır. Su kainatın konuşmasının ahengi, varoluşumuzun şiirli üslubudur. Su Mütekellim-i Ezelî?den dudağımıza dökülmüş cismanî bir şiir, Rahman-ı Rahim?den yüreğimize indirilmiş müşfik bir sözdür.

SUHERŞEYİMİZDİR

Su hiçbirşeye benzemez ama herşeye de benzer. Herkese yakındır, herkesledir. Herşeyin yanındadır ve herşeyin özüne girer, herşeyin yüreğine sokulur, herşeyin cisminde bekler.. Bununla birlikte herşeyden ayrı kalır, ayrık durur. Hiçbir şey suyu bulandırmaz; hiçbirşeyin kiri onun duruluğuna dokunmaz. Yine su olarak kalır, bozunmaz, dağılmaz, özünü bulandırmaz. Herşeyin yanında durur, ancak herşeyden duru kalır su. İnsan yüreğini her an yokladığı gibi, gökleri dolaşıp el değmedik coğrafyalara uğrar. İşte böylesine herşeydir su. Herkesle ortaklık kurmaya hazırdır ancak bi?tanedir. Herbirimizin yanında ancak herbirimiz için özeldir. Su, Ehad?den boynumuza dolanmış eşsiz incidir, Samed?den gözümüze takılmış paha biçilmez pırlantadır.s

Yazar: 

Yorumlar

su konusu öyle güzel anlatılmış ki insanın kalkıp şöyle bismillahı çekip içesi geliyor su evet su herşey kainat yaratılan bütün zerrecikler su suyu anlatmaya insanın beyni yetmez anlatmaya. Her dua edişimde diyorum Rabbim hiç bir canlıyı susuz bırakmasın. şuanda kabede zem zem içen kullara kıskanıyorum Rabbim bütün arzu eden ümmedi Muhammede nasip eylesin okuyan kardeşlerim amin desin çok değerli yazarımızdan ve okuyuculardan Mevlam razı olsun.

Su hayattır ve herşeydir.Rabbimize kainatın zerreleri adedince hamd ü senada bulunsakta,yinede hakkıyla şükür vazifesini yerine getirmiş olmayız. Su için ise denilecekler; Adil olan Allah(cc),herşeyi belirli bir denge ve nizam içinde yaratmış olduğu için insanların yanlış kullanımı ve tahribi olmadığı müddetçe,denge ve intizam bozulmayacak ve yarattıkların yaşamasına imkan tanıyacaktır.Bilhassa müslümanlar için "Yiyin için ama israf etmeyin!Allah israf edenleri sevmez."(Araf.31)emrine uymalı ve Allah'ın(cc)bahşettiği tertemiz suyu,çok dikkatli ve tasarruflu kullanmalıyız.Gerçektende suyun bu kadra risk taşıdığı bu dönemde müslüman kardeşlerimi duyarlı olmaya davet ediyorum.İbadetli günler diliyorum...

bir arkadaşımdan duydum belki bilen vaedır eksik veya fazla yazarsam lütfen kusurumu bağışlayın bir japon araştırmacı 1 bardak su almış hintli budaya okutmuş koymuş bir kenara 1 bardak daha su almış bunada seni seviyorum deyip koymuş 1 bardak daha almış ne tatlı şeysin deyip koymuş kenara 1 bardak daha su almış onada sen nekötü şeysin nefret ediyorum senden demiş ve koymuş bir kenara bunları gözlemlemeye başlamış okuttuğu su ve sevgi gösterdiği suların berrak ve kar taneleri gibi nezih ve güzel olduklarını farketmiş . sen ne kötüsün dediği suya gelince sıra sudaki mat lığı ve karanlık lığı farketmiş. Sevgi ile yaklaşmak güzel sözlerle tatlı dille yaklaşılan her konu hayırlı sonuç vermiştir . kaba ve zozbaca yapılan her davranış kavga ve beklenmedik bir musubetle sonuçlanmıştır CEVAP : Degerli Kardesimiz; bu hikayeyi ilk kez sizden duyuyoruz. Ancak bahsettiginiz anlamda su ile ilgili yapilmis bilimsel deneyin sonuclarini ogrenmek icin su adresimie bakabilirsiniz. http://www.hanimlar.com/moduller.php?modul=makale_oku&id=372
(X)
Kapat
-->