Kardeşlik

Mübarek bir kumandan olduğu Efendimiz'in hadisiyle sabit olan İstanbul fatihi koca Sultan Mehmet Han'a bir açıkgöz dilenci gelip elini açar: "Allah için yardım edin kardeşinize" der.

Mübarek bir kumandan olduğu Efendimiz'in hadisiyle sabit olan İstanbul fatihi koca Sultan Mehmet Han'a bir açıkgöz dilenci gelip elini açar:

 

"Allah için yardım edin kardeşinize" der.

Koca Fatih şöyle bir bakar dilenciye. Sormadan edemez:

"Nereden kardeşin oluyor muşum, söyler misin?"

Dilencinin cevabı çoktan hazır:

"Hepimiz Âdem Aleyhisselamın evlâdı değil mi­yiz? Babamız anamız aynı değil midir?"

Fatih başını sallar:

"Doğru söyledin der, aksini iddia etmek mümkün değildir."

Hemen elini kaftanının cebine sokar, çıkardığı bir altını dilenciye uzatır. Dilenci verileni az bularak söy­lenir:

"Ben senin kardeşin olayım da bunca servetin sahi­bi olan sen, kardeşini bir alünla savasın, olur mu?"

Fatih bu defa anlayacağı dilden cevap verir:

"Sen," der, "verilene şükrederek uzaklaş buradan. Yoksa Âdem'den olan diğer kardeşlerin de gelecek olursa eminim sana bu kadarı da düşmez."

Yazar: 

Yorumlar