Bilimsel Heyet

Fizikçi, Matematikçi, Kimyacı, Jeolog, Antropolog­dan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulun­maktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şey ik­ram etmek için biraz ayrılır.

 

Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yer­den 1 metre kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabilece­ğine dair bir tartışma başlar.

 

Kimyacı, "adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış."

 

Fizikçi, "adam sobayı yükselterek konveksiyon yo­luyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak is­temiş."

 

Jeolog, "burası tektonik hareketlilik bölgesi oldu-, ğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış."

 

Matematikçi, "sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısın­masını sağlamış."

 

Antropolog, "adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nede­niyle sobayı yukarıya kurmuş."

 

 

Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yu­karda olmasının nedenini sorarlar. Adam cevap verir:

 

"Boru yetmedi!.."

Yazar: 

Yorumlar