Zekât Şükürdür

Zekât Şükürdür

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazalî rh.a. şöyle der:

“Zekât, nimeti verene şükürdür. Allah Tealâ’nın kulu üzerinde gerek bedeninde gerekse malında birçok nimeti vardır. Bedenle yapılan ibadetler, ihsan edilen beden nimeti için bir şükür, mal ile yapılan ibadetler de mal nimeti için bir şükürdür. Darlık içinde bir din kardeşinin bu halini görüp de, Allah Tealâ’nın seni başkasına muhtaç etmeyip ihsan ettiği servetin kırkta birini veya öşürde olduğu gibi onda birini ona vermeyen kimseden daha aşağı mertebede kim vardır?” 

Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn

Yazar: 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->