Mehmed Zahid Kotku Hazretlerini Rahmetle Anıyoruz..

Mehmed Zahid Kotku, mutasavvıf ve âlim bir kimseydi. O, yaşayışıyla, konuşmalarıyla insanları kendine çekerdi. Nasıl ki hurdalıkta mıknatısı gezdirsek demirler mıknatısa yapışır (Tabii plastikler yapışmaz!); işte rahmetli hocamız bir mıknatıstı.

Zeyrek'te otururdu, biz akın akın oraya giderdik. Onun huzurunda oturmak bize şevk verirdi. "Tövbe edin. 'Allah' deyin." derdi.

Bir gün kendisine dedim ki: "Hocam, ben zikrimi artırdıkça günahlara meylim de artıyor!" Buyurdu ki: "Bir cisim havada ne kadar çok hızla giderse, atmosfer de ona o hızla karşı koyar. Sen zikrine ibadetine devam ettikçe, elbette şeytan seninle uğraşacak. İbadetine devam edersen, bu hâl senden kalkacak. Daha güzel şeylere ulaşacaksın."

Acayip bir şeydi onun hayatı... Günahların sel gibi aktığı bir devirde o, büyük bir kaya gibi, günah selinin önüne geçti, gelen çöplükler o kayada yeşerdi... Gezmek yok, tozmak yok, maaş yok, para yok. Kapıdan çıkınca hemen öldürülebilirdi amma o onlarla alâkadar olmazdı. Teslim olmuştu, ne olursa olsun...

Ömrü gibi, yüzü de çok güzeldi. Onun yüzüne bakamazdım. Devamlı başım önümde dinlerdim. Kocaman bir salonu hep tahsilli insanlar doldururdu. Rahmetli hocamın sözleri, yaşayışı pek çok kimseye tesir etmiştir. Vefat etti amma, ondan her zaman şefaat talep istiyoruz.

Hiç kimseyle münakaşaya girmezdi. Birisi yanlış bir şey anlatsa onu da dinlerdi. Engin bir kültürü vardı. Devamlı dua ederdi. Hiç sinirlenmezdi. Kocaman bir salon düşünün ki, içeride 60 kişi var. Baş önde, diz üstü otururduk. Herkes içinden 'Allah' derdi. 60 kişilik salonda çıt yok... Hocaefendi kalkınca biz de kalkardık. İskender Paşa Camii, ben hocama gitmeye başladığım ilk zamanlar çöplük gibiydi. Serseriler bahçesinde yatardı. Hocaefendi o camiye gelince etraf tertemiz oldu. Öyle bir duruma geldi ki...Vefat edeli çok oldu; fakat sanki onun her talebesinin evi bir tekke oldu, Allah diyoruz... Bu zikrimizi çalışırken, otururken, yatarken devam ettiriyoruz. Sanki o da benim yanımda Allah diyor. Şimdi bunları yazarken, siması ve tebessümü gözümün önünde...

"Kalbimizde!" diyorlar. Kalbimizde

değil, hayatımızda olması lazım.

Gül değil, gülistan değil, bir su ya hû

Çok görmeyin bunu, az da olsa bulunur

Gül suyunda gülün kokusu

Hekimoğul İsmail

Ünlü mutasavvıf Mehmet Zahid Kotku, 1897?de anne ve babası Kafkasya?dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak Bursa?da doğdu. Hocaefendi?nin babası İbrahim Efendi, Bursa'ya 16 yaşlarında gelerek, Hamza Bey Medresesi?nde eğitim gördü ve muhtelif yerlerde imamlık görevlerinde bulundu. İbrahim Efendi, 1929'da 76 yaşında iken Bursa Ovası?ndaki İzvat Köyü'nde vefat etti ve oraya defnolundu. Kotku?nun annesi Sabire Hanım ise Hocaefendi 3 yaşında iken vefat etti.

İlk ve orta öğrenimini Bursa?da tamamlayan Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, daha sonra Nakşi tarikatı büyüklerinden Ahmed Ziyâüddin el-Gümüşhanevi?nin halifelerinden Ömer Ziyâeddin Efendi ve Mustafa Feyzi Efendi?nin yanında tasavvuf eğitimi aldı.

Birinci Dünya Savaşı?nın başlamasıyla askere alınan ve değişik cephelerde savaşa katılan Hocaefendi, uzun yıllar devam eden askerlik görevinde yaralanarak memleketi Bursa?ya gazi olarak döndü. 27 yaşlarında halifetnameyi alan Kotku, Ramûzu?l Ehadis, Hizb-i A?zam ve Delâilu?l Hayrat icazetnamelerini de aldı. Beyazıd, Fatih ve Ayasofya camileri ve medreselerinde dinî eğitimini tamamlamak üzere dersler alan Hocaefendi, aynı dönemde hafızlığını da tamamladı.

VEFATI İSLÂM DÜNYASINDA GENİŞ YANKI BULDU

Aralık 1952?de İstanbul?a gelen Kotku, Fatih?te bulunan Ümmü Gülsüm Mescidi?nde göreve başladı. 1958 tarihinde Fatih İskenderpaşa Camii?ne atanan Hocaefendi, vefatına kadar bu görevde kaldı. 1980 senesinde Hacc?a giden Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, Hac dönüşünde mevcut hastalığı daha da ağırlaşınca 13 Kasım 1980?de Hakk?ın rahmetine kavuştu. Hocaefendi?nin vefatı bütün İslâm âleminde büyük üzüntülere yol açtı. Başta Kâbe olmak üzere, Arabistan?ın değişik yerlerinde ve Kuveyt?te gıyabi cenaze namazları kılındı ve uluslararası haber ajansları Hocaefendi?nin vefatını bütün dünyaya duyurdu.

Vakit

Yazar: 

Yorumlar

Allahu ekber.. Allah cc razı olsun paylaşım için-Rabbim cc hocamızın şefaatlerinden ayırmasın...