Peygamberimizin "Yaşlılar Cennete giremez" diye şaka yaptığı Hanım Sahabi

Taberani Hz. Aişe’den naklen konuyla ilgili olayı şöyle aktarmıştır:
 
“Bir gün Ensar kadınlarından yaşlı bir kadın Resulullah’ın (asm) yanına geldi ve “Ya Resulellah! Allah’ın beni cennete koyması için dua buyur!” dedi.
 
Hz. Peygamber: “Şu bir gerçek ki yaşlılar cennete gitmezler” buyurdu ve (namaz vakti olduğu için) namaz kılmak için camiye gitti.
 
Hz. Aişe’nin yanına (eve) döndüğünde Hz. Aişe: “Ya Resulallah! Senin ö sözünden ötürü gerçekten büyük bir sıkıntı ve dehşet aldım” dedi. Resulullah: “O söylediklerim doğrudur. Çünkü Allah kadınları cennete koyduğu zaman onları (yaşlı olarak değil) genç kızlar haline çevirir, buyurdu.” (bk. Taberanî, Evsat, 5/357)
 
Benzer bir rivayeti de Ebu’ş-şeyh Mucahid’den nakletmiştir. (bk. Ebu’ş-Şeyh b. Hayyan el-Isfahanî, Ahlaku’n-Nebi ve âdâbuhu, Daru’l-Müslim, 1998, s.493)
 
Tirmizi’nin  Hasan-ı Basri’den mürsel olarak yaptığı rivayet ise şöyledir: “Bir gün yaşlı bir kadın resulullah’ın yanına geldi ve “Ya Resulellah! Allah’ın beni cennete koyması için dua buyur!” dedi. Hz. Peygamber: ”Yâ ümme Fülan (ey falancanın anası)!  Şu bir gerçek ki yaşlılar cennete gitmezler” buyurdu. Bunun üzerine kadın ağlayarak çıkıp gitti. Kadın gidince, Resulullah: “Gidin ona söyleyin ki, kendisi yaşlı haliyle cennete girmez. Nitekim Allah (mealen) şöyle buyurdu: “Biz o kadınları, yepyeni bir yaratılışla yarattık. Böylece onları bakire kızlar kıldık.” (Vakıa, 56/35-37)” (Tirmizi, Şemail, Beyrut, ts., s.144)
 
Bu hanımın ismi rivayetlerde zikredilmemiştir. Bununla beraber, bazılarına göre bu kadın Hz. Peygamberin halası Safiye’dir. (bk. Tirmizi, Şemail, a.y -bir ta’lik)
 
Fakat kanaatimize göre, bu  kadının Hz. Safiye olduğuna dair bilginin zayıf olduğunu düşünüyoruz.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->