NİSAN YAĞMURU MUCİZESİ

Nisan ayının on dördünde başlar, Mayıs ayının on dördünde biter. 

Bu zaman içinde yağan yağmurlara “Nîsân yağmuru” denir ve çok faydalıdır.

* Yılanların zehiri, Balıkların incisi, Hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan oluşur.


* Nisan yağmuru zahmetlere rahmet, dertlere devâ, hastalılara şifâdır.


* Sular içerisinde en saf su Nisan yağmurunun suyudur.


* Nisan yağmuru ile çalınan yoğurt tutar. (Tecrübe ile de sabittir)

* Nisan yağmurunda ıslanan yeni elbise çürümez. Saç dökülmez. Hele okunan! Nisan yağmuru suyu, Allâh’ın izniyle sar’a hastalığına şifâ, Ruh hastalıklarına deva, Ağrılara karşı çok yararlıdır.

* Hattâ: “Çocuğu olmayan kimse bundan içerse, biiznillâh çocuğu olur” denilmiştir.


* Ebu Suud efendi bu konuya temasla diyor ki: “Bu, içen kimseye faydalıdır; bütün hastalık ve ağrılara karşı yararlıdır. Hattâ çocuğu olmayan kimse bundan içerse (biiznillâh) çocuğu olur.

Kim bu sudan bir takım maksat ve arzularının meydana gelmesi niyetiyle içerse arzusu yerine gelir

İbn-i Ömer (r.a.)nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

“Nefsim yedi kudretinde musahhar olan Allâh-ü Teâlâ’ya yemîn ederim ki, bana Cebrâîl (a.s.)gelip şöyle haber verdi. Kim Nisan yağmurundan bir miktar alır sonra ona

70 fâtiha-ı şerîfe, 

70 âyet-ül kürsî, 

70 ihlâs-ı şerîf, 

70 felâk, 
70 nâs sûresi okur ve o sudan yedi gün peş peşe sabahları (aç karnına) içerse, 
Allâh-ü Teâlâ o kimsenin cesedindeki, hattâ damarlarındaki, kanlarında ki, etlerindeki ve âzâlarının cemisindeki bütün dertleri çıkarır ona âfiyet ihsân eder.”

Nisan Yağmuruna okunacak duâ ve sûreler:

1- Salavât-ı Şerîfe 70 defa,
2- İstiğfâr-ı Şerîf 70 defa,
3- Fâtiha-ı Şerîfe 70 defa,
4- Âyet-ül Kürsî 70 defa,
5- Lekad câ eküm 70 defa,
6- Yasîn-i Şerîf 1 defa,
7- Elem neşrah leke 70 defa,
8- İnnâ enzelnâhü 70 defa,
9- Kâfirûn 70 defa,
10- İhlâs 70 defa,
11- Felak 70 defa,
12- Nâs 70 defa,
13- Sübhânallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa, 
14- Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa,
15- Salavât-ı Şerîfe.70 defa

* Kim ki bu adap usül üzerine Nisan suyu üzerine okur da bir hafta sabahları aç karnına içerse, kesinlikle ömür boyu itikat hastalığı görmez” buyurmuşlardır.

NOT: Nisan yağmurunu alma şekli: Kap yüksek bir yere konmalı, yağmur direk kaba dökülmeli, oluktan olmaz.

Tıbbel nebevi programı Dr muammer Yıldız

Yorumlar