HZ. PEYGAMBERİN DİLİNDEN AKRABALIK İLİŞKİLERİ

Akrabaya iyilik, büyük günahların bile affına vesiledir
 
“Bir adam, Hz. Peygambere gelerek: 'Ben büyük bir güm işledim, buna tövbe imkânım var mı?7 dedi. Hz. Peygam.be ‘Annen hayatta mı?’ diye sordu. Adam: ‘Hayır5 dedi. 'Peki te; zen de mi yok?’ dedi. Adam: Var deyince Resulullah: “öyleyse ona bol bol iyilik yap! Teyze de anne yerindedir* buyurdu (Tirmizi, Birr 6)
 
İyiliğe kimlerden başlanacak?
 
Hz. Peygambere: “Ey Allah’ın Resulü, kime iyilik yapayım? diye soruldu. Üç defa, “Annene” dedi. “Sonra kime?” diye döı düncü defa soruldu. Bu kez, “Babana, sonra da derecelerin göre diğer yakınlarına” diye cevap verdi.” (Tirmizi Birr 1)
 
“Ey Allah’ın Resulü, kime iyilik yapayım?” diye soran biri ae Hz. Peygamber şu cevabı vermiştir:“Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine hü te kavuşturduğun kölene... Bu iyiliği de, üzerine vacip olan  hakkın ödenmesi, yani, sıla-ı rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksın.” (Ebu Davud, Edeb 129)
 
Akrabaya iyilik görevi, iman, namaz ve zekâttan hemen sonra gelir
 
Hz. Peygamber, bir yolculuk esnasında devesinin yulanna yapışıp, kendisine cehennemden uzaklaştırıcı/cennete yaklaş-tırıcı eylemlerin ne olduğunu soran bir bedevi Arab’a verdiği cevapta, “Allah’a şirk koşmama, namazı kılma, ve zekâtı vermenin yanında akrabalarla iyi ilişkiler içinde olmayı da saymıştır. (Müslim, I, 42)
 
Akrabaya iyilik, Hz. Peygamber’in fiilî sünnetidir
 
Müşrikler bile, Hz. Peygamber’in akrabalara iyilik için gönderildiğini itiraf etmişlerdir. (Müslim, iy 2155) Hz. Hatice, ilk defa Cebrail’i görüp ilk vahyi aldığında endişeye kapılan Hz. Peygamber’e teselli verip kendisini Allah’ın niçin perişan etmeyeceğini söylerken, “doğruluk, yolda kalmışın elinden tutmak, yoksula yardım etmek, misafire ikram, müsibetler karşısında insanlara destek olmak gibi vasıflarının arasında akrabalara iyilik etmeyi” de saymıştır. (Müslim, i, 141) Hz. Peygamber’in dine davet mektubunu alan Rum Kralı Herakliyus, Şam’da bulunan müşrikler kafilesinin temsilcisine hitaben: “(Peygamber olduğunu ileri süren Mahammed) size ne emrediyor?” diye sordu. Onlar: “Namaz, zekât, sıla-i rahim ve iffet dediler- Bunun üzerine Herakliyus dedi ki: “Eğer senin söylediklerin gerçekse, o peygamberdir!” (Buhari, İman 37)
 
Allah, akrabalık bağını koparanlarla rahmet bağını koparır
 
“Allah, akrabalık bağına hitaben, ‘Seni sürdürenle ben de iyiliğimi sürdürür, seni koparandan iyiliğimi keserim7 demiştir.” (Buhari, V, 2232) Allah varlıkları yarattığı zaman akrabalık bağına hitaben şöyle buyurmuş:
 
“Seni sürdürenle iyi ilişkimi sürdürür, seni koparanla alakayı ben de koparırım.” (Müslim, IV, 1980):
 
“Rahm (akrabalık bağı) kelimesi, Allah’ın bir adı olan Rahmân’la aynı kökten türemiştir. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa Allah da ondan (rahmet bağını) kopanr.” (Tirmizi, Birr 16)
 
Akrabayla iyi ilişkileri koparmak, en büyük günah olarak, Allah’a şirk koşmak ve büyü yapmaktan sonra üçüncü sırada gelir. (Mecmau’z-Zevâid, V 312) Akrabalarla iyi ilişkileri kesmek, kıyamete yakın çoğalacak ahlaksızlıklardandır. (Müstedrek, 1 174)

Yorumlar

(X)
Kapat
-->