“RABBEN”

Namazların sonunda okuduğumuz

 “Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve

 fi’l-âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr” duası,

 

 bir Müslümanın şu dünyada yapacağı en kapsamlı dualardan birisidir.

Bu duanın anlamı şöyledir:

 

 “Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. 

 

Ve bizi ateş azabından koru.”

 

 

Bu duanın “Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver” kısmı:


* sâliha bir eş,


* hayırlı bir evlat,


* iyi bir arkadaş,


* faydalı bir ilim,


* rahat bir binek ,


* rahat bir ev ve

 insanın hoşlanacağı 

her türlü güzel şeyler gibi tüm iyilik ve

 güzellikleri kapsar.

“Bize ahirette de iyilik ve güzellik ver” kısmı ise:


* kolay hesap,


* korkulardan emin kılınmak,


* kitabın sağ taraftan verilmesi,


* sırattan kolay ve hızlı geçilmesi,


* Rasulullah’ın Havz-ı Kevseri’nden içilmesi ve

 Cennet’e girilmesi gibi her türlü ahiret saadetini içine alır.

 

Bundan dolayıdır ki, Rasulullah (s.a.v.)’in 

en çok yaptığı dualardan birisi bu olmuştur. (Buharî)

Yine Ömer ve Abdurrahman

 İbn-i Avf (radıyallahu anhumâ) da

 tavaflarında en çok bu sözleri telaffuz ederlermiş.

 

 (ed-Durru’l-Mensûr, 2/450)

Yorumlar