MERHAMETiNE MUHTACIZ...

Allah'ım! Biz, Senin Müslüman kulların, mahzun ve kederli olarak huzuruna geldik. Senden sıkıntılarımızı gidermeni, gam ve hüznümüzü de izale buyurmanı dileniyoruz..

Dileniyoruz zira Sen kapına koşanları hiçbir zaman eli boş geri çevirmezsin. Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü, tasa, keder, sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için
bize nezdinden bir fereç ve mahreç, bir çıkış yolu gönder. Amin..

 

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara manevî kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz! İçimizde şeytanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefislerimizin taleplerine karşı bir ürperti uyar..

 

bizi hükmünden hoşnut, sağanak sağanak yağdırdığın lütuflarının şükrüyle gerilmiş, Zat'ını ve isimlerini yâdetmekten engin bir haz duyan ve Sana kavuşmaya karşı her zaman iştiyakla dopdolu olan kullarından eyle!

Yazar: 

Yorumlar