Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىاَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

" Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.."( Âl-i İmran: 3/101.)

Allah’ım, Sana inanan, tam teslim olan, tevekkül eden, hidayetine mahzar olmuş kullarından olmak ümidimiz, istiyoruz!..

Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim !

Sonsuz ihsan ve  lütuf sahibisin Sana  hamdolsun!..

 

Allah'ım, rahmetinin cennetinde nazlı ve nazdar bir misafir olan biz asi kullarına ne kadar  merhametlisin,  Sana hamdolsun.

 

Ey seven ve her vesile ile sevmeyi muhabbeti bizlere lutfeden Zat!

Muhabbetinle gönlümüzü tastamam doldur, fani muhabbetlerimizin yönünü de Bâkî olan Zat’ına çevir

 

Allah'ım, dosdoğru ubudiyet hulleleriyle bizleri giyindir her halimizi istikamet üzere sabit kıl.

 

 "… günahları kim bağışlayabilir Allah'tan başka?"( ÂI-il'mran: 3/135)buyuruyorsun.

evet Allah'ım, günahlarımızı başka kim bağışlayabilir. Meded eyle bizleri maddi manevi kirlerimizden arındır

 

İlâhî! Üzerimizdeki nimetler, çalışıp çabalamakla değil, sırf Senin yaratmanla meydana geldi. İstihkak ve istidadımız olmadığı halde, ümidimiz, üzerimizde bulunan kereminden, muradımızın hasıl olmasını istemeye cür'et ettik.

 

Yâ Rab!

Sevdiklerinin hürmetine, sevgi ihsanının selametini diliyoruz; reşad güneşinin nuruy­la ve "Allah kullarına latiftir"( Şûra: 42/19.)ayetinin mededi sayesinde doğruluk kapılarının açılmasıyla uzaklık mihnetinin, inad karanlıklarımızın aydınlanmasını diliyoruz.

 

Rabbimiz! Varlığımızdaki benliğin terakkimize vesile olmasını, işlerimizdeki emni­yetin bekâsını, şahit olduğumuz ve bize şahit olan arasındaki ayrılığın son bulmasını diliyoruz. Allah’ım! Ubudiyetimizi, hakkın için, gayrı görme vehminin zifiri karanlığından salim eyle, bizi, seçilmiş hayırlı­lar için ifade buyurduğun sözünün içine dahil eyle. Gayeler, haller  ve bütün işlerimize istikamet kazandır.. Her hal ve şartta dinini yaşamamızda ve tebliğ etmemizde bize yardım eyle.

 

Allah’ım!

 Senden her hal ve her dönüşte çabuk kavuşmayı, muh­teşem cemâlini, koruyan celâlini, yükselten kemâlini istiyoruz.

 

 Ey nefislerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin Müsebbibi!

Bizleri bir an olsun nefislerimizle baş başa bırakma ve dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak  razı olduğun ameller ile meşgul eyle

 

Allah'ım!

Bizi emrinle meşgul, adaletinden emin, halkından ümidini kesmiş, Sana ümit bağlamış, Senden gayrısına yabancılaşmış, hükmüne razı olmuş, imtihanına sabırlı, gecenin ve gündüzün çeşitli kısımlarında Sana münâcât eden, dünyanın hakiki mahiyetini anlamış, ahirete gönül vermiş, Seninle buluşmaya iştiyak duyan, Senin tarafına yüzlerini çe­virmiş, ölüme hazırlanan kullarından eyle. "Rabbimiz resullerine vaadettiğin şeyleri ihsan et, bizi kıyamet günü rüsva etme, muhak­kak Sen vaadinden dönmezsin."(Âl-i İmran:3/194.)

 

Allahım!

Tevfiki refikimiz eyle, sırat-ı müstakîmi ise yolumuz.

Allahım! Bizi amaçlarımıza ulaştır ve tevbemizi kabul et, Sen mu­hakkak ki tevbeleri çokça kabul eden, büyük rahmet sahibisin.

 

Allahım! Seninle sabahladık, Seninle akşamladık, hayatımız da Seninledir, ölümümüz de; dönüş de ancak Sanadır.

 

 Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve hakka tabi olmamızı nasip et. Bâtılı bâtıl olarak göster ve ondan uzak durmamızı nasip et. Canımızı müslüman olarak al ve bizi sâlihler arasına kat. Kaza buyurduğun şeylerin şerrinden koru bizleri, zâlimlerin şerrini gider bizden, müslümanların dualarına iştirak ettir bizi.

 

Allah’ım ümmet-i Muhammed'i (s.a.v.) bağışla!

 Allah’ım ümmet-i Muhammed'e (s.a.v.) merhamet eyle!

Allah’ım  ümmet-i  Muhammed'e (s.a.v.)selamet, maddi manevi  fetihler  ihsan buyur!

Allah’ım ümmet-i Muhammed'i (s.a.v.) koru!

 

 Allah’ım!

Günahlarımızı affet. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi, imanlarımızı muhafaza eyle, gönüllerimize inşirah ver...

 

Allah’ım, ey lütufları gizli,

korktuklarımızdan kurtar bizi.

 

Allah’ım işlerimizi kolaylaştır, bizi ve ana-babamızı, kardeşlerimizi, bizlere yol gösterenleri iyiliği emredip kötülükten sakındıranları, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, üzerimizde hakkı olan herkesi ve bütün ümmet-i Muhammed'i (s.a.v.) bağışla.

Hakkımızda kaza buyurduğun şeylerin şerrinden koru bizi Yâ Feyyaz!

Bizi bütün belâlardan ve hastalıklardan muhafaza eyle, rahmetinle ey sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz!..

Allah'ım Sevgili Peygamberimize (s.a.v) , âline ve ashabına, bizlerden sonsuz salât ve selam ulaştır.

Âmîn!..

 

Yazar: 

Yorumlar

AMİN amin Amin Allah razı olsun .....

Amin Allahim Amin/Allah razi olsun

ÂMİİİİN ALLAH BU PAYLAŞIMDAN ÖTÜRÜ SİZDEN VE OKUYANLARDAN RAZI OLUR İNŞALLAH

amin çok güzel dua duasız yaşanmıyor kardeşlerim dualarınızı bekliyorum

Amin!.. Amin!..Amin!..Milyonlarca kez Amin!..Ya Rabbim...Gönlümüzden geçiripte dile getiremediğimiz böyle güzeller güzeli duaları yayınladığınız için,Allah razı olsun..