Haftanın Duası

Rabbimiz!


Bizi Cehennem ateşinden koru ve ebedîyetin yurdu olan Cennetinle şereflendir..


Varlığını Seni sevmeye adamış ve nezdinde sevgiye mazhar olmuş sevgililerin dostluğuyla sevindir..


Seyyidü'l-Mürselîn ve Şefîu'l-Müznibîn olan Nebiyy-i Muhterem'e komşu eyle..


Sana kavuşup, Senin cemâl-i pâkini müşahede ihsanıyla bizleri şerefyâb kıl..


Senden bize merhamet kılmanı istiyoruz..

Biz muhtaç kapıkullarını refîk-i a'lâya al ve nimetlerinle payeler üstü payelere erdirdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin maiyyetiyle şâd eyle.

Zaman-Kürsü

Yazar: 

Yorumlar

Amin ecmain.

AMİN AMİN AMİN RABBİMİZ CUMA GÜNÜ HÜRMETİNE KABUL BUYURSUN