Günün Duası (Peygamber (s.a.v.)Efendimiz'den)

Allah'ım!..

İstikbal endişesinden, geçmişin tasasından, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçtan, zalim ve haksız kimselerin musallat olmasından sana sığınırım!...

Âmîn!..

Nesaî, Sünen, c.8, s.265

Yazar: 

Yorumlar

Amin..

AMİN...

Amin, amin, amin!... bu kadar da tevafuk olmaz herhalde

AMİN!