Günün Duası

Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım!

"Bismillahirrahmanirrahim" hürmetine, rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et, Rahmaniyetine yaraşır şekilde, bize "Bismillahirrahmanirrahim"in sırlarını anlamayı nasip eyle.

Allah'ım!

"Bismillahirrahmanirrahim"in sırları hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün al ve ashabına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salat ve selam eyle. Bize de, Senden başka, hiçbir mahlukunun merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle merhamet eyle.


Allah'ım, kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır

Bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağni durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberri ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhafaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, masnuatının meliki ve sultanı, inayetinin gözbebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin timsali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlukatının çokluğu içinde birliğinin kandili, kainat tılsımının keşşafı, rububiyet saltanatının dellalı, hoşnut olduğun şeylerin tebliğ edicisi, gizli isimlerinin tanıtıcısı, kullarının muallimi, ayetlerinin tercümanı, rububiyet güzelliğinin aynası, şuhud ve işhadının medarı, alemlere rahmet olarak gönderdiğin habibin ve resulün olan Efendimiz Muhammed'e, onun bütün al ve ashabına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resullere, melaike-i mukarrebine ve salih kullarına salat ve selam eyle.Allahım, bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle.

Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, indiği günden itibaren ta kıyamete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnasında Allah'ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'an kelimelerinin bütün harfleri adedince salat ve selam eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu salavatlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Duamızı kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Amin.                          

Yorumlar

(X)
Kapat
-->