Günün Duası

Dua edenlere cevap veren,

ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren,

devrilenleri kaldırıp doğrultan,

çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden yüce Rabbimize,

O'nun ilmi adedince hamd ü sena;

ölümün yüzündeki perdeyi yırtan,

kabri ebedî saâdet âleminin bekleme salonu olarak gösteren,

her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri Hızır çeşmesine ulaştırıp onlara ölümsüzlük iksiri içiren sevgili Habîbi'ne, O'nun nezih ailesine, seçkin ashabına salât ü selam ederiz.


Rabbimiz! Senden, bundan sonra da her zaman yâr ve yardımcımız olmanı istirham ediyoruz.

Zaman-Kürsü

Yazar: 

Yorumlar

amiinnn.

amin....

yarın ki ilahiyat öğrencilerine de dua bekliyoruz..(banada)

AMİN

AMİN

amiiin