"Ey Rabbim! Sen Merhamet edenlerin en merhametlisisin!"

Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.(Enbiya Suresi, 83)

Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.(Enbiya Suresi, 83)

"Ey Rabbim!

Şüphesiz bütün peygamberlerinin hayatında bizler için güzel örnekler vardır. Senin nebilerin, resullerin ve elçilerin de dert çektiler. Zulme uğradılar. Bizler için bunlarda da bir ibret vardı.

 

Eyyub'e (a.s.) bir dert isabet etmişti. Yaman mı yaman bir dertti bu. O, bu derde derman arayacak makamı biliyordu.

 

O biliyordu Senin, dermanını yaratmadığın derdi vermediğini.

 

Ve Sana el açtı. Katına açılan ellerinin bir şeyler almadan dönmeyeceğine emindi.

 

 

Ve dedi ki:

 

"Ey Rabbim. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin!"

 

Ve Sen ondan derdi kaldırdın Allah'ım.

 

Bizlerden, eşimiz dostumuz, çoluğumuz çocuğumuzdan da dermana muhtaç olanlar var.

 

Sen onlardan da derdi kaldır.

 

Eyyub'un derdine verdiğin derman gibi onlara da derman ver.

 

Doktorda ve ilaçta yine Senin emrinle şifa bulmaya çalışaca­ğız.

 

Bize doğru doktoru, tesirli ilacı bulmamızı nasip kıl.

 

Hastalarımıza deva, borçlularımıza eda nasip et.

 

Kendimize, ailemizi ve bütün inananlara derman, güzellik ve esenlik yarat.

Vermende sınır yoktur, yaratır verirsin Sen,

Yol yoksa, yol yaratır, sonra gönderirsin Sen.

Yorumlar