Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (8)

Ya Vekil!

Aczimi sana şefaatçi ederim
Kudretini dayanağım eylerim
Fakrımı sana elçi ederim
Rahmetini sığınağım eylerim


Ya Kaviyy!

Aczimi bilip dergahına geldim
Iyyakanağbudü ve iyyakenestaîn
Fakrımı bilip senden istedim
Iyyakanağbudü ve iyyakenestain
Havl senindir kuvvet senin
Kavi olan ancak sensin

 

Ya Metin!

 Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni
Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma
beni
Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni
Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni

Ya Veliyy!

Sana tevekkül ettim vekilim sensin
Sana iman ettim sahibim sensin
Sana sığındım sırdaşım sensin
Sana güvendim veliyyim sensin
Sana bağlandım dostum sensin
Sana tutunuyorum bütün varlığımla
Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni

Ya Hamid!

Hamid sensin hamd sanadır
Diller senin hamdinle tatlanır
Her nefes sana minnetle verilir ve alınır
Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle
Minnet altında ezdirme kalbimi


Ya Muhsin!

Hadsiz acz ve zaaf içindeyim
Düşmanlarım pek yaman incitenim sayısızdır
Sana şükrüm yetersiz arzularım hesapsızdır
Fıtratımın diliyle yalvarıyorum dualar ediyorum
İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin
Kalbime yoldaş eyle merhametini

Ya Mübdi!

Sen ki her şeyi misilsiz  ilkin yaratansın
Yaradışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın
Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl
Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl
Günahımın bolluğunu affına bahane kıl


Ya Muid!

Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar
Sende son bulur sonlar


Ya Muhyi!

Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın
Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın
Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle


Ya Mumit!

Ölüm uzak değil bedenden, bilirim ki ölümde senden
Faniyim fani olanı istemem
Acizim aciz olanı istemem
Ruhumu rahmana teslim eyledim ben
Ölümüm son değil başlangıçtır bilirim
Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Yâ Rabbi!..

Âmîn!..

Yazar: 

Yorumlar

AMİN.

Amin.Yarabbim senin isimlerin ne güzel cümlemize ESMA-ÜL HÜSNA'LARINLA merhamet ve rahmet et.AMİN.

ÇOK GÜZEL ABİ..DİLİNE VE GÖNLÜNE SAĞLIK.CÜMLE DUALARIMIZA AMİN İNŞALLAH...

amin amin amin