Dua Vakti!

Bismillahirrahmânirrahîm.

 

Ey İlâhım ve Seyyidim ve Mâlikim,

 

Fakrım nihayetsizdir. Hâcâtım ve metâlibim had ve hesaba gelmez. Benim elim ise, matlaplarımın en ednâsına yetişmez. Havl ve kuvvet ancak Senindir, ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim! Ey Hasîb, ey Vekîl, ey Kâfi!

 

Feyâ Rabbî, yâ Hâlıkî, yâ Mâlikî! Seni çağırmakta hüccetim, hâcetimdir. Sana yaptığım dualarda uddetim fâkatimdir. Vesilem, fıkdan-ı hile ve fakrimdir. Hazinem aczimdir. Re'sülmâlim, emellerimdir. Şefîim, Habîbin (aleyhissalâtü vesselâm) ve rahmetindir. Af eyle, mağfiret eyle ve merhamet eyle, yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm!

 

Yâ Erhamerrâhimîn, bu Resul-i Ekremin (a.s.m.) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Yâ Rabbenâ! onun duasını kabul eyle. Biz de o duayı ediyoruz. Biz de onun talep ettiğini talep ediyoruz."

 

El-aman, el-aman! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Beni günahlarımın ağır yüklerinden halâs eyle!"Günahların çirkin yüzünden ve mâsiyetin vahşî şeklinden ve o mekânın darlığından, bütün kuvvetimle nidâ edip diyorum:

"El-aman, el-aman! Ya Rahmân! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Yâ Deyyân! Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar! Yerimi genişlettir! İlâhî, Senin rahmetin melceimdir ve Rahmeten li'l-Âlemîn olan Habibin, Senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekvâ değil, belki nefsimi ve halimi Sana şekvâ ediyorum.

 

Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o Senin şânındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak mâbud yoktur ki ona iltica edilsin."

 

El'aman, el'aman! Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur!

 

Allahım,

Efendimiz Muhammed'e öyle bir salât ve selâm et ki, o salât ile bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün hâcetlerimizi gider, bizi bütün günahlardan temizle, bütün günah ve hatâlarımızı bağışla.

 

Yâ Allah, yâ Mücîbe'd-Daavât! Hayatım boyunca ve öldükten sonra, her an bu dileklerimi kat kat fazlasıyla ver! Bir milyon salât ve selâm, bir o kadarla çarpımından çıkan netice ve bunun da kat katı, Efendimiz Muhammed'e, Onun Âl, Ashab, Ensar ve tabîlerine olsun! Bu salavatların herbirini, benim ömür günlerimdeki günahkâr nefeslerim sayısınca çoğalt! Bu salavatların herbirisi hürmetine beni affeyle, bana merhamet et. Bunu rahmetinle ihsan eyle, ey Erhame'r-râhimîn!

Âmin!

Yorumlar

AMİN AMİN AMİN ALLAH RAZI OLSUN...RABBİM TÖVBESİ KABUL OLAN KULLARINDAN EYLE BİZLERİ (AMİN)

Allah razı olsun .

AMİN!...AMİN!...AMİN!...

AMİN İNŞALLAH.BU GÜNAHKAR KULUNU DA AFFEYLE YA GAFFAR...MERHAMETİNE SIĞINIYORUM.GÜNAHLARIMDAN KURTAR BENİİ.VE BENİ YALNIZ BIRAKMA.KENDİMİ SANA EMANET EDİYORUM.BİLİRİMKİ SENDEN DAHA GÜZEL EMANETÇİ YOKTUR.BAĞIŞLA BİZLERİ YARABBİ.SENİ ÇOK SEVİYORUM.HABİBİN MUHAMMED(S.A.V)İ DE ÇOK SEVİYORUM VE KİŞİ SEVDİĞİYLE ERABER OLDUĞU İÇİN NE OLUR RABBİM AHİRETTE BENİ SENSİZ RASULUNSÜZ BIRAKMA.HER TÜRLÜ HAMD VE ÖVGÜ ŞÜKÜR VE MİNET SANA MAHSUSTUR.BÜTÜN SELATÜ SELAMLAR DA O GÜZEL SEVGİLİNE..ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED....
(X)
Kapat
-->