Bütün hamdler. senalar, medihler ve şü­kürler bütün kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Rabbimize olsun.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Bütün hamdler. senalar, medihler ve şü­kürler bütün kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Rabbimize olsun.

Mevcudatın medâr-ı iftiharı Efendimiz Hazreti Muhammed' Musta­fa'ya, medyûniyetimizin sonsuz olduğu gözde ve güzîde aile fertlerine ve ashâb-ı güzînine de nihayetsiz salât ü selam ediyoruz...

 

Ya Rabbe'l-âlemîn ve ya Erhamer'r-râhimin!

 

Nezdinden irsal buyuracağın bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hale getir, sadrımız:, sinemizi, kâmil imana, tastamam ihsana aç ve bizi sevip razı olduğun amelleri işlemeye mu­vaffak kıl!

 

Ya İlahenâ ve ya Mevlânâ!

 

İhlasa erdirdi­ğin ve nezdinde makbüliyet payesiyle şeref­lendirdiğin kullarının kalblerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalbimizin kapılarını da Senin marifetine ve muhabbetine aç, paslan­maya yüz tutmuş kilitleri çöz., bizi kapının eşi­ğine yüz sürmekten mahrum etme ve  ulu dergahına yüz sürüp bir dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma!

 

Ya Rab!

 

Sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece Sen den istiyor ve yalnızca Sana te­veccühte bulunuyoruz.  Sen de biliyorsun ki rızanı isti­yoruz ve Rabbimiz, biz Sen'den razıyız.    Ne olur,  bahtına    düştük,    bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerin­den (alt basamaklar), kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine (üst basamaklar) çıkar. Çıkaraca­ğına inancımız da tamdır, zira Sen bizi ve işle­rimizi koruyup kollayan yegane Zat ve biricik dostumuzsun. Biz dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak  da  Sen  bizi   ümit  ettiğimiz  hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!..'

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi'ne. hürmete ziyadesiyle layık aile hal­kına ve ashab-ı güzinine salât ü selam ederek dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılmış du­alar gibi kabul buyurmanı diliyoruz...

 

Ya Rab!

Eksik-gedik de olsa,  ne olur  şu teveccühümüzü karşılıksız bırakma!..


Âmîn!..

Yorumlar

G

Kıymetli hocamızdan Allah razı olsun.Duaya canı gönülden AMİN!..AMİN!..AMİN!..Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmaz İNŞAALLAH.