Allah'ım Sana hamdediyorum

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىاَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Allah'ım
Sana hamdediyorum, Sen hamde layıksın; bana arzu ettiğim şeyleri lutfettin,ihsanınla beni değerli kıldın, minnete sebep ikramlarına beni nail kıldın, her vakit üzerimden belaları kaldırdın, bütün işlerimde hazır ve nazırsın, hata ve günahlarımı affedicisin,YaRab sana ettiğim dualarımda ben hiç mahsun kalmadım...

İlâhî!

Kudret Senindir, genişlik Senin. Her yarattığına kuvvetinle yardımda bulunmak Sana ait. Sensin her dilediğini yapan, Ne acz, ne de cehalet Sana arız olmaz. Noksanlık da çokluk da Sana tuzak kuramaz. Nasıl kurabilsin ki bunları var eden hep Sensin?! Mahlukatı Senden başka yaratabilecek yoktur. Ey idrak edilen her şey, Kendi­sinin mahluku, her mahluk sanatının eseri olan Zat, şanın ne kadar yüce! Sen O'sun ki dünyada hiçbir göz göremez, hiçbir mekân Sen­den müstağni olamaz, Senden başka hiç kimse, vahdaniyetini ikrar etmekten gayri Seni- tanıyamaz, marifeti noksan olandan başka mahlukatından hiçbiri Seni bilmemezlik edemez. Hiçbir şey Sana diğer bir şeyi unutturamaz, kudretine kimse sınır çekemez, hiçbir yer Sensiz olamaz, Seni hiçbir iş öbüründen meşgul edemez.


Allahım!

Gözlerimizi sevinç yaşları, gönüllerimizi ibretle doldur. Kalpleri­mizi sema kapılarının derinliklerindeki dalgaların dalgıçları eyle. Gözlerimizde senin marifetine götüren bir kapı, marifetimizde de Senin hikmet nuruna nazar etmek için idrak yolları aç ey âşıkların sevgilisi, gönül verenlerin nihai durağı!


Allahım!

Sen dostlarınla ünsiyet edensin, Sana tevekkül edenlere kâfi, esrarlarına agâhsın. İlâhî! Sırrım Sana aşikâr, ben Sana müşta­kım. Günah beni Sana yabancılaştırdığında zikrin bana ünsiyet eder. Bilirim ki bütün işlerin dizgini Senin elindedir, hepsinin kaynağı Se­nin kaderindir. İlâhî! Sen beni zayıf yaratmışken, zillet ve kusura benden layık kim var? İlmin beni öncelemiş, emrin beni kuşatmış­ken affetmeye Senden layık mı var? Diliyo­rum ki Senden rahmetin vacip olsun, hüccetim ve iftikarım yalnız Sana; Seninle müstağni olayım. Zahir ve batın günahlarımı bağışla.


Allahım!

Nefislerimiz için hiçbir şeyi gidermeye veya elde etme­ye, hiçbir zarar veya faydaya mâlik değiliz; hiçbir şeyi olmayan fakir­leriz, gücü kuvveti bulunmayan zayıflarız. Hayır ise bütünüyle Senin ellerinde, herşeye ait emir Sana dönmekte.


Allahım!

Bize emrettiğin şey hususunda bizi muvaffak kıl, bize yüklediğin şeyi yerine getirmede bize yardımcı ol, fazlınla ve rah­metinle bizi herşeyden müstağni kıl, Kudretinle bizi Sana yönelmek konusunda destekle; yâ Melik yâ Kadîr yâ Semî' yâ Basîr!


Allahım!

Mahiukâtından herhangi birine vaad buyurduğun, veya kullarından birine ihsan ettiğin ve bizim de bunu idrâk etmekte âciz kaldığımız, yahut istemekten geri durduğumuz bütün hayırları biz de Senden diliyoruz rahmetinle, ey merhametlilerin en merhamet­lisi!


Allahım! 

Sen zayıf düşmüşlerin Rabbisin, Rabbimsin. kendimi sana emanet ediyorum,sevdiklerimi sana emanet ediyorum Ya Rab Senin lütfun merhametin sonsuzdur. Gazabının üzerime inmesinden, yahut hoşnutsuzluğundan, karanlıkları aydınlatan, dünyanın ve âhiretin düzenini sağlayan Vechinin nuruna sığınırım , razı ol benden Ya Rab!...Allahım!

herşey Senin elinde, bütün işlerim Sana râci, ahvâlim Senden gizli değil, tasalarım ve hüzünlerim Sence malum. Bütün işlerimi hal ve hareketlerimi hayreyle, ey Kendisine döneceğim', ey sır­rımın fısıltılarını ve alenî hitabımı işiten ve bilen, emelimin mahiyeti­ni ve dönüşümün hakikatini bilen Zat!


İlâhî!

  Sana arzediyorum kederimi ve hüznümü ve şika­yetlerimi, Senden umuyorum sıkıntılarımı gidermeni, iltica yalnız Sana' dır. Yardım yalnız Sen'den gelir, ey bütün sırlarımı bilen Zat!


İlâhî!

Kapın isteyenlere açık, senin fazlın sınırsız, şikayet­ler ve dilekler  yalnız Sana varıp dayanır.


İlâhî!

merhamet et, ey hallerin Kendisine arzedildiği, ey sırları ve gizli konuşmaları bilen, ey işiten ve gören ve ey en yüce , ey yeryüzünün ve göğün Rabbi, en güzel isimlerin sahibi, ey devam ve beka sahibi!

Yâ Rabbî!

Dile getirdiğim, getiremediğim bütün dualarımı, niyazlarımı  kabul eyle

Efendimize,  onun âl ve ashâbına sonsuz salât ve selam eyle!

Âmîn!..


Yazar: 

Yorumlar