99 Esma 99 Dua

99 Esma 99 Dua - Senai Demirci

 

Ya Rabbi!

Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler

Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır

Esma'ül Hüsna'na şahit yaz beni.

 

ALLAH (c.c) !

Sensin ALLAH(cc) sanadır kulluğum

Sendedir çarem seninledir varlıgım

Seni arar ruhum seni anar kalbim

Başkasına değil sana muhtacım

Başkasını değil seni çağırırım

Başkası yaratılmıştır sen yaradansın

Başkası devamsızdır sen daimsin ve daim eyleyensin

Başkaları muhtaçtır sen ihtiyaçsızsın ihtiyaçları görensin

Başka ilah yok sen ALLAH(cc)'sın

Sen ki eşi benzeri olmayansın

Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin

Cemaline çevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimi

 

Ya Rahman!

Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur

Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur

Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur

Şu çorak gönlüme merhametini indir

Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

 

Ya Rahim!

Öylesine rahimsin ki kulağını sözüme muhatap eylersin

Aklıma vahyinle tenezzül edersin

Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin

İstenmediğinde de lütfedersin

Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin

Hak etmeyene bile çok bahsedersin

Öyle Rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin

Ahireti ondan daha güzel eylersin

Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni

Hüzünden azad eyle kalbimi

Ateşten uzak eyle beni

Hicrana düşürme kalbimi

 

Ya Vehhab!

Yokluğa sırf yok oldugu için varlık bahşedersin

Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin

Varlığım senin lütfundur senin ihsanındır

Aciz varlığıma lütfunu ihsanını daim eyle

 

Ya Rezzak!

Hazinende yok yoktur ol dersin her sey olur

Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır

Vahyin mümin kalplerin selin akılların rızkıdır

Ya Rabbi! Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir

Senin fakirin eyle beni

Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir

Sofranda agırla beni

 

Ya Melik!

Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin

Gökler yarılırken sahibim sensin

Yıldızlar dagılırken sahibim sensin

Varlığım bana ait değil varım yoğum senin

Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de senin

Yokluğa düşürme beni an senin

Darlık verme kalbime mekan senin

 

Ya Kuddüs!

Sensin kuddüs kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz

Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz

Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz

Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındır pak eyle

Temizlenenlere muhabbet edersin gönlümü muhabbetinle temizle

 

Ya Selam!

Sensin selam sendendir selam

Emrini dinler ateş ki İbrahim(as) için serin ve selametli olur

İbrahim(as) gibi dostluğuna kabul eyle beni

İbrahim(as) gibi ateşi gül eyle tenime

Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda

Selamını şebnem gibi dokundur kalbime

 

Ya Mü'min!

Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur

Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur

Sen inandırmazsan kim mümin kalır

Revamın tuzağına düşürme beni nefsimin diline bırakma beni

Öyle mümin eyle ki beni pişmanlıklarım beni sana döndürsün

 

Ya Müheymin!

Sensin gariplerin sığınagı

Sensin kimsesizlerin dayanağı

Sensin hakkı himaye eden

Sensin aklımı aldanışlardan kollayan

Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran

Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin

Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin

Sen ki benim en küçük, en önemsiz,

En gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin

Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni

Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni

 

Ya Aziz!

İzzet senindir sendendir izzet

Sen dilersen kimse zillete düşmez

Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz

Kalbim yalnız sana kanar

Yakınlığınla aziz eyle kalbimi

Ruhum yalnız seni arar

Huzurunla aziz eyle ruhumu

Halim yalnız sana aşikar

Başkalarının yanında rezil etme beni

 

Ya Cebbar!

Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin

Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin

Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarinin pençesine hapsedersin

Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni

Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni

Ebabilleri gönderde Ebrehlerin fillerinden koru kalbimi

Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme

Aklımın beni saptırmasına geçit verme

Hep itaat üzre sabit kıl beni

 

Ya Mütekebbir!

Ben acizim sen Kadir'sin

Ben fakirim sen Rahim'sin

Ben ölüyüm sen Hayy'sın

Ben çaresizim sen Ehad'sın

Ben muhtacım sen Samed'sin

Ben sağırım işiten sensin

Ben körüm gören sensin

Ben dilsizim konuşan sensin

Ben yaratılıyorum yaradan sensin

Ben yokum var eden sensin

Ben hiçim ama emellerim büyüktür

Ben yoksulum ama isteklerim çoktur

Ben isterim çünkü sen büyüksün

Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi

 

Ya Halık!

Sen ol deyince her şey oluverir

Ol de olayım yarattıklarının arasında kalayım

Halk ettiğin gibi ahlaklanayım

Sen yarattın diye güzel olayım

Hep en güzel kıvamda kalayım

 

    Ya Musavvir!

    Yokluğa varlık suretini giydiren sensin

    Hiçlige varlik boyasını çalan sen

    Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir

    Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin

    Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi

 

    Ya Gaffar!

    Gizli düşmanlıklarımı bilen sensin

    Gözyaşlarıma değer veren sensin

    Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar

    Rahmetinle arındır bağısla beni

 

    Ya Fettah!

    Damla kadar da olsa sevabım lütfeylede cennetini aç bana

    Şaşkında olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç bana

 

    Ya Alim!

    Senin için bilmenin başı yoktur

    Ben ancak sonradan bilirim

    Senin bilmediğin bir an yoktur

    Ben ancak bazen bilirim

    Sen açık edip söylediğimi de bilirsin

    Sen susup kendime sakladıgımı da bilirsin

    Unutup kendimden sakladıgımı da bilirsin

    Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım

    Kendime aklım ermez sen beni benden çok bilensin

    Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım

    Kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşsın

    Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni

    Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni

 

    Ya Kabıd! Ya Basıt!

    Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni

    Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni takdir senindir

    Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılarsın

    Darda koyma beni dara düştüğümde de şükredenlerden eyle beni

    Sen ki asılları yanında tutarsın gölgede bırakma beni

 

    Ya Hafid!

    Öyle Hafid'sin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni

    Öyle Hafid'sin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni

    Gururdan azad eyle nefsimi zillete düsürme kalbimi

 

    Ya Rafi!

    Secdelerimle sultan eyle beni

    Kulluğumla şereflendir beni

    Katında rütbelendir beni

    İyiler arasında an beni

    Yükseklere al beni

 

    Ya Muizz!

    İzzetim varsa ancak senin verdigin kadardır

    Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana

    İzzetine ayine et fakiri

 

    Ya Müzill!

    Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir

    Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir

    Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir

    Cevapsız bırakma beni

 

    Ya Semi!

    Yare açık yare yare açmaya yare ne hacet

    Feryadım duyulur aşikare dile dökmeye ne hacet

    Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet

    Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet

 

    Ya Basir!

    Körüm körlüğüme bile

    Körüm gördüğüme bile

    Körüm gösterdiklerine bile

    Vaat ettiğin cennetine bile körüm

    Senin görmenle görür cümle gözler

    Aç gözlerimi

 

    Ya Hakem!

    Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin

    Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin

    Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle

    Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle

    Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle

 

    Ya Adl!

    Sensin zulme ugrayanların dayanagı

    Sensin mahzun kalplerin sığınağı

    Senin adaletindir sığındığım senin nizamındır güvendiğim

    Nefsime zulmetmekten koru beni

    Adaletine razı eyle nefsimi

    Eğrilmekten koru kalbimi

    Rızana göre ölçülendir beni

    Mizanında güzel eyle akibetimi

    Kolay eyle sorgu sualimi

    Hesap verme inceliğiyle yaşat beni

    Zulmetmekten uzak eyle beni

    Zulme uğramaktan koru beni

 

    Ya Latif!

    Senin hükümlerin her seyin her haline inceden inceye nüfuz eder

    Hükmüne razi olmayı lütfet bana

    Lütfunu hakkımda hükmün eyle

    Hükmünü hakkımda latif eyle

 

    Ya Şükür!

    Sen ki bana iman verdin dalalette bırakmadın

    Bense sana şükrümde hep eksik yetersiz kaldım

    Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime dilime

    Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir

    Bu nimetin şuuruna erdir fakiri

 

    Ya Aliyy!

    En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez

    Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar

    En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez

    Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar

    Sen her türlü tasavvurun ötesindesin

    Sen her türlü hayalin üzerindesin

    Sıfatlarına hayaller erişemez yüceliğine akıl sır ermez

    Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler

    Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler

    Aczime yüce kudretinle medet eyle

    Fakrıma ulvi yakınlıgınla imdat eyle

    Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin yakinlığına al beni

    Sen ki yüceler yücesisin senden başkasina boyun eğdirme beni

 

    Ya Kebir!

    Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya

    Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya

    Bir seni büyük bilenlerden eyle beni

    Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi

    Kibriyanı anlayacak akılla donat beni

    Celalini görmekle genişlet kalbimi

 

    Ya Hafiz!

    Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir

    Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir

    Bahar kışa döner birgün gün akşama çıkar

    Sabahlar sendendir koru beni sabaha eriştir

    Yıldızlar söner birgün dağlar yerinden oynar

    Gökler senindir koru beni kapına yetiştir

    Göklerde ölür birgün yer yerinden oynar

    Her yer senindir koru beni menzile eriştir

    Kuşlar dağılır birgün denizler kaynar ufuklar senindir

    Koru beni ötelere eriştir

    İsmim unutulur birgün sesim boşlukta çınlar

    Yakınlıklar sendendir

    Koru beni yakınlıgına eriştir

    Defterim açılır birgün günahlarım çok tutar

    Takdir senindir koru beni affını yetiştir

    Sözüm biter birgün sessizlik uzar kelam senindir

    Koru beni müjdeni yetiştir

 

    Ya Mukit!

    Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin

    Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim

    Sen ki sonsuzluk istediğini kalbime ilham edersin

    Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim

    Sen ki zayif ve acizleri yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin

    Sana aşinadır acizliğim ve yetimliğim

    Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin

    Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim

    Niyetlerimi güzelleştir ihlasa eriştir beni

    Ömrümü ebede bitiştir cennetine yerleştir beni

    Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle baskasına el açtırma

    Günahlarımı gufranına bahane eyle yüzümü kara çıkarma

 

    Ya Hasib!

    Emellerim hesaba gelmez arzularım sayıya dökülmez

    Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun

    İhtiyaçlarımın en küçüğüne hayallerimin hiçbirine elim yetişmez

    Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun

 

 

Ya Kerim!

Ya Rabbi! Kereminle güzel eyle her halimi

Kereminle sevindir kalbimi

Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin

Sen ki hiç sebepsiz hiç hesapsız kerem eylersin

Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın

Cennetine al hiç bitmeyen ikramına eriştir beni

Kerem et bu acize az sevabını çok eyle

 

Ya Rakib!

Ömrümün her anında seni anmak dilerim

Lakin halim el vermez unuturum

Kalbime zikrini yerleştir uyandır beni

Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim

Lakin mecalim yetmez susarım

Dualarımı katına eriştir yandır beni

Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim

Lakin sevabım yetmez korkarım

Yaptıklarımı hayra eriştir iyilerle andır beni

 

Ya Mücib!

Arza hacet yok halim sana ayandir

Söze gerek yok sessizliğim sana beyandır

 

Ya Vasi!

Varlık sensiz darlanır

 

Ya Vedud!

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın deger dillere

 

Ya Mecid!

Yakınlıgın ulviyetine engel değil ki

Bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin

Ulviyetin yakınlıgına engel değil ki

Bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin

 

Ya Bais!

Zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında

Hayat ver yeniden onlara ulaştır en sevdiklerimin yanına

 

Ya Şehid!

Seni görür gibi yaşamak en güzel haldir

Senin gören oldugunu görmek en güzel tecellidir

 

Ya Hakk!

Ancak sana yönelmek kuluna haktır

Kıblenden saptırma beni

Ancak sana edilen dualar kuluna haktır

Mahrum bırakma beni

Ancak senden dilemek kuluna haktır

Sahipsiz bırakma beni

Ancak sana dayanmak kuluna haktır

Çaresiz bırakma beni

Ancak sana varan yollar kuluna haktır

Yoldan çıkartma beni

Her seyden çok seni sevmek kuluna haktır

Yetim bırakma beni

Bela hakkımdaki hükmün haktır

Ya Rabbi hak ettiğimle değil lütfunla ağırla beni

 

Ya Vekil!

Aczimi sana şefaatçi ederim

Kudretini dayanağım eylerim

Fakrımı sana elçi ederim

Rahmetini sığınagım eylerim

 

Ya Kaviyy!

Aczimi bilip dergahına geldim

İyyakenagbudü ve iyyakenestain

Fakrımı bilip senden istedim

İyyakenagbudü ve iyyakenestain

Havl senindir kuvvet senin

Kavi olan ancak sensin

 

Ya Metin!

Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni

Daglar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni

Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni

Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni

 

Ya Veliyy!

Sana tevekkül ettim vekilim sensin

Sana iman ettim sahibim sensin

Sana sığındım sırdaşım sensin

Sana güvendim veliyyim sensin

Sana bağlandım dostum sensin

Sana tutunuyorum bütün varlığımla

Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni

 

Ya Hamid!

Hamid sensin hamd sanadır

Diller senin hamdinle tatlanır

Her nefes sana minnetle verilir ve alınır

Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle

Minnet altında ezdirme kalbimi

 

Ya Muhsi!

Hadsiz acz ve zaaf içindeyim

Düşmanlarım pek yaman incitenim sayısızdır

Sana şükrüm yetersiz arzularım hesapsızdır

Fıtratımın diliyle yalvarıyorum dualar ediyorum

İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin

Kalbime yoldaş eyle merhametini

 

Ya Mübdi!

Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın

Yaradışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın

Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl

Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl

Günahımın bolluğunu affına bahane kıl

 

Ya Muid!

Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar

Sende son bulur sonlar

 

Ya Muhyi!

Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın

Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bagışlarsın

Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle

 

Ya Mümit!

Ölüm uzak değil bedenden bilirim ki ölümde senden

Faniyim fani olanı istemem

Acizim aciz olanı istemem

Ruhumu rahmana teslim eyledim ben

Ölümüm son değil başlangıçtır bilirim

Sonsuzluğa baslangıcımı iman üzre eyle Ya Rabbi

 

Ya Hayy!

Her diri senden alır dirliğini

Diriliğimi diriliğine ayine eyle

Ölüm bile senin ihya etmenle diridir

Ölümümü ebedi hayata bahane eyle

 

Ya Kayyum!

Yokluğa düşürme kalbimi yanında tut sevdiklerimi

Unutuşlara gömme yüzümü nazarında tut güzelliğimi

 

Ya Vacid!

Varlığını anlatmaya var sözü yetmez

Varlar seninle vardır

Varlığını anlamaya varlığım yetmez

Varlık sana şükrandır

Varlığının öncesi yok senin önceler seninle vardır

Varlığına son yok senin sonralar seninle vardır

Varlığına bahane yok senin an seninle vardır

Beni bensiz bırak beni sensiz bırakma

 

Ya Macid!

İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir

Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir

İyilerin bütün iyilikleri sana aittir

Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir

Vereceklerine karşılık değildir olamaz ibadetim

Ancak verdiklerin içindir cennetine al beni

 

Ya Vahid!

Kalbim her şeye bağlanır ayrılığın ardından ağlamaklıdır

Sen ki birsin başkalarına koşturup yorma beni

Ruhum her gelene sevdalıdır

Gidenlerin gidişiyle yaralanır

Sen ki birsin çoklukta bırakıp ağlatma beni

Kaygılarım bin türlü korkularım dağlar kadar

Sen ki birsin yokluga düşürüp unutma beni

Sözüm kimseye geçmez kuvvetim kıl kadar

Sen ki birsin boynu bükük çaresiz bırakma beni

Bir seni bir bilirim işte kapına geldim başkalarına bırakma beni

 

Ya Kahhar!

Sen öyle Kahhar'sın ki kahrında lütfun çok kahrında acelen yok

Sen öyle Kahhar'sın ki kahrında adalet var kahrına sınır yok

Düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir

Kahrınla helak eyle zalimleri

 

Ya Samed!

Doğurmadın doğrulmadın dengin yok benzerin de haşa

Herkes sana muhtaç her şey sana muhtaç

Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla

Ben sahip olduğuma da muhtacım sahip olmaya da

Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin

Sana muhtaçlıgım en büyük zenginliğimdir

Senden başkasına muhtaç eyleme beni

Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir

Senden baskasına el açtırma beni

 

Ya Kadir!

Öyle kadirsin ki kudretin olmasa

Var diye bir şey olmaz yok zaten anılmaz

Sen ki varsın yokluktan korkmam

Sen ki kadirsin aczimden utanmam

Sen ki rahimsin fakrımdan sıkılmam

Aczime kudretinle medet eyle

Fakrıma rahmetinle imdat eyle

 

Ya Muktedir!

Senin kudretine sınır çizilmez

Çünkü kudretine aczin zerresi deymez

Senin kudretine göre zor yada kolay olmaz

Senin kudretine göre her şeyde bir şeyde fark etmez

Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın

Toprakta bırakma beni

Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın

Unutuşta bırakma beni

 

Ya Mukaddim!

Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin

Sen her işin başını ortasını ve sonunu bilirsin

Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim

Sen ise sevdiklerini benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin

Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim

Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin

Ugradığım her yerde zaten sen vardın

Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın

Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin

Ben kendimi sevmeye geç kaldım

Mukaddim sensin dilediğini dilediğine üstün kılarsın

Sensin mukaddim dilediğini öne alır dilediğini sona bırakırsın

Önce yaptıklarımı sonra yapacaklarımı bağışla

Başka ilah yok ancak sensin ALLAH(cc)

 

Ya Muahhir!

Zaman senindir

Dilediğin işi öncelersin dilediğini ertelersin

İzzet senindir

Dilediğini yanına alır dilediğini uzak eylersin

İrade senindir

İstediklerimi şimdide verir sonraya da bırakırsın

Hüküm senindir

Dilersen başkalarını bana tercih eder

Dilersen beni başkalarına tercih edersin

Hayat senindir

Dilersen ecelimi acilen verirsin dilersen tehir edersin

Takdir senindir

Dilersen cezami hemen verir

Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin

Beni başkasına tercih et başkasını bana tercih etme

Beni benden al beni senden uzak etme

Rahmetini öncele gazabını ertele

Pişman olmama izin ver ecelimi tehir eyle Ya Evvel!

Senin varlığın evvelden evvel

Senindir sırrını kavrayamadığım ezel

Sen öncelerden de öncesin

Senindir zaman sen öncesizsin

Her şeyin aslı senin katındadır

Her işin başı senin yanındadır

Yokken bana sahip çıkan sensin

Benden önce beni anan sensin

Önceleri yoktum sen var eyledin

Sonraları unutulucam sen an beni

 

Ya Ahir!

Sensin sonraların sonrası nihayetin yok senin

Her şeyin sonu senin yanında

Her işin sonucu senin lütfunla

Seninle sona erer hasretlerim

Sende son bulur beklemelerim

Seninle güzelleşir sonum sende gerçek olur umutlarım

Seninle sonsuzlaşır an senin müjdenle genişler zaman

Seninle gelir yarınlar seninle var olur sonralar

Senin lütfunla varlık evine konuk oldum

Bugün var yarın yokum

Sonumu sonsuzluk eyle akibetimi hayr eyle kabrimi gülizar eyle

Ecel geldiğinde müjdeni söyle

 

Ya Zahir!

Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin

Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir

Sen zahir olmasan ışık kör kalır

Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi

Senden baskası şahit olmaya deymiyor

Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni

Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor

Ayetlerine şahit yaz beni

Gözlerim seni görmeye yetmiyor

Kalbimde görünür eyle kendini

 

Ya Batın!

Sen herkese gizli kalırsın

Hiçbir şey sana gizli kalamaz

Dipsiz kuyular derin kurutulmuşluklar

Uçsuz bucaksiz ufuklar

Işıgın erişemediği derinlikler sana ayandır

Kalbimin sızıları ruhumun arzuları aklımın sırları sana aşikardır

Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin

Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle

Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle

Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın

Nefsimi iradene ram eyle

Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin

Kalbimi en güzel hallerle hallendir

Varlık senin izzet ve azametine perdedir

Sırlarını aç perdeleri indir

 

Ya Vali!

Nefsimle beni sınayan sensin

Ömrümü eksiltende artıranda sensin

Ömür senin dilediğindir

Malımı azaltanda çoğaltanda sensin

Elimdekiler senin verdiğindir

Sen dilemedikçe ben dileyemem

Dilediğim sensin dilediğim senin dilediğindir

Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin

Kalbimi kalp eyle dininde sabit kıl

Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin

Fakrıma medet eyle katında şefaatçi kıl

 

Ya Müteali!

Sen bütün yüceliklerden yücesin

Yüceler yücesi sensin

Sensin ulviler ulvisi sensin perdelerin gizlediği

Sensin görünenlerin gösterdiği

Sensin kainat kitabının hecelediği

İyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttiği sensin

Ufukların sahibi sensin

Sen Mütealsin

Her şeyden ala, her kusurdan müberra, her noktadan paksın

Sonsuz kusurlu bu fakir

Her kusurum senin kemalini anlamam içindir

Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl

Sen Mütealsin

Her şeyin üzerinde her yüceliğin ötesinde

Her eksiklikten münezzehsin

Sonsuz fakr içinde bu fakir

Fakrım senin rahmetini tatmam içindir

Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl

Müteal sensin sonsuz acz içinde bu fakir

Aczim senin kudretine dayanmam içindir

Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle

Müteal sensin, İlah sensin, Rab sensin

Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle

 

Ya Berr!

Yoktum yokluğumun farkında değildim

İyilik ettin var eyledin beni

Anılmıyordum anılmaya değer değildim

İyilik ettin insan eyledin beni

Bilmiyordum bilmediğimi bilmiyordum

İyilik ettin kendini bilir eyledin beni

İnanmıyordum senin farkında değildim

İyilik ettin inanlardan eyledin beni

Kimsesizdim kendime dost arıyordum

İyilik ettin dostun eyledin beni

Yetimdim sahibimi arıyordum

İyilik ettin rahmetine çağırdın beni

Hatalıyım pişmanlık duyuyorum

İyilik ettin kapına çağırdın beni

Yüzüm yok kimseye yaranamıyorum

İyilik ettin dergahına aldın beni

Günahım çok senden utanıyorum

İyilik ettin gufranına boğdun beni

Senden iyilik istemeye ne hacet

İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi

Senden istemeye ne hacet

Vermek istemeseydin istemeyi vermezdin ki

Ben sustum Ya Rab sen söyle iyiliğimi

 

Ya Tevvab!

İste kapina geldim

Edemedigim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum

İşte dergahına vardım

Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum

Sana dönüyorum çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum

Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına

Çünkü söyle dediğini biliyorum

"ALLAH(cc)'ın kabulünü vaat ettiği tövbe

O kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler

ve çarçabuk tövbe ederler"

Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe Ya Rab

İste çarçabuk tövbe ettim

Sen tövbe edenleri seversin bilirim

 

Ya Müntekim!

Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin

İntikamın haktır senin

Sen ki mazlumların ahını işitir ezilenlerin halini görürsün

Cehennemin haktır senin

Sen ki dilediğine rahmet eyler dilediğine azab edersin

Adaletin haktır senin

Nefsimi isyandan uzak tut

Nefsimin eline bırakma beni

Kalbimi nisyandan uzak tut

En güzel hale kalp eyle kalbimi

Zalimden ve zulümden uzak tut

Adaletine razı eyle beni

Rahmetini ver gazabından uzak tut

Lütfuna muhatap eyle beni

 

Ya Afüvv!

Sen affedicisin sen affetmeyi seversin

Sen severek affedersin

Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür

Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur

Sen affetmeyi öyle çok seversin ki

Günahımı dilersen affedecegini biliyorum diye de affedersin beni

Sen öyle nezaketle affedersin ki

Kendi hafızamdan da silersin günahlarımı mahcup etmezsin beni

Hatalıyım itiraf ediyorum kusurluyum kabul ediyorum

İsyanım çoktur biliyorum çok unuttum utanıyorum

Unuttuğumu da unuttum şimdi hatırlıyorum

Aldandım affını umuyorum

 

 

Ya Rauf!

Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin

Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin

Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et bana

 

Ya Malikü'lmülk!

Mülk senindir mülkünde dilediğini eylersin

Senindir mülk dilediğini mülküne dahil edersin

Bedeni senin mülkündendir

Hücre hücre tek sahibim sensin

Kalbim senin elindedir

İsyanda da itaatte de tek sahibim sensin

Sözüm senin verdiklerindendir

Sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin

Ruhum senin emrindir

Hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin

Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin

Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım

Başka kapı yok ki çalayım yanına al beni

Ya Zü'l-celal Ve'l-ikram!

Keremin öyle bol ki senin

Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin

Keremini celalinle gösterirsin

Lütfun öyle çok ki senin

Bir damla suya bin hayat bahşedersin

Lütfunu ihtisamla açık edersin

Görünmen öyle açık ki senin

Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin

Cemalini kereminle gösterirsin

Sen ki en sevgilini(asv) bana elçi eylersin

En sevgilini(asv) en sevgili eyle bana

Karanlıklarımı dağıt nur eyle beni

 

 

Ya Muksit!

Hak senin yanındadır

Haklıların hakkı senin katındadır

Her muhtaca payını veren senin adaletindir

Payıma düşene razı eyle beni

Fazlından fazla fazla ver bana

 

Ya Cami!

Sen ki İbrahim'in(as) kuşlarını dağ başlarından geri toplayansin

Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde

İyilikten yana ne varsa senin katındadır

Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde

Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin

Kerem et beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde

 

Ya Ganiyy!

Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez

İhsanina layık olmak gerekmez

Elim istediklerime yetişmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor

Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua değiyor

İstesem ancak senden isterim

İyyakenestain iyyakenastain

 

Ya Muğni!

Bütün zenginlikler senin ikramındır

Elimizde olanlar değil sadece elimizde senin ihsanındır

Sahip olduklarımız değil sadece varlıgımız da senin ikramındır

Her zenginin zenginliği senden başkalarına el açtırma beni

Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni

Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi

Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni

Kainata dilenci eyleme kalbimi

Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni

 

Ya Mani!

Sen mani olursan kimse manileri kaldırası degil

Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil

Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin

Men eyle bana verme neler engelse sana gelmeme

 

Ya Darr!

Zarar da fayda da senin iznindedir

Zarara izin vermende bir hikmetledir

Sen hakkımda zarar murad etmezsin

İyilik senden kötülük nefsimdendir

İyiliğe mecalim yok sen iyileştir beni

Zarar da görünse faydadır taktir ettiğin

Kendime faydam yok zarardan kurtar beni

 

Ya Nafi!

Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki

Kömürü elmasa çeviren simya gibi

Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki

Adem'in(as) pişmanlıgını açık eden dua gibi

Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki

İbrahim'e(as) ateşi serin eyleyen sır gibi

Bana bahsettiğin hayat öyle bir Kevser ki

İsa'nın(as) ölüleri dirilten dokunuşu gibi

Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki

Eyyub'un(as) yaralarını iyileştiren deva gibi

Gözlerime değen nazarin öyle bir ışık ki

Yunus'u(as) üç karanlıktan çıkaran nur gibi

Yüzüme tebessümü koyan yaradışın öyle güzel ki

Yusuf'u(as) yüzüne tutulan ahime gibi

Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki

Muhammed'in( asv) canlar okşayan tebessümü gibi

Her hayır senin elindendir katında hayra eriştir beni

Her menfaat senin taktirindedir rahmetinden menfaatlendir beni

Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandır beni

Sensiz benden bana çare yok bana iyiliğin gerek

Sensiz kimseden kimseye fayda yok bana kalbi selim gerek

 

Ya Nur!

Sen ki varlik aleminin nurusun

Sendendir çehrelerden parlayan nur

Sendendir göze bakış veren sır

Sendendir gönle neşe veren sürur

Seninle nurlanır kalbim seninle aydınlanır aklım

Nurunu yağdır bana

 

Ya Hadi!

Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren

Sensin vicdanımıza Hakkı aşina eyleyen

İnayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana

Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle bana

 

Ya Bedi!

Hiçligi varlıkla taçlandiran sensin

Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin

Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın

Eşsiz yakınlığına al beni

Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın

İnceden inceye sev beni

 

Ya Baki!

Ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim

Lezzetleri daim eyleyen sensin

Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim

Kavuşmaları sahici eyleyen sensin

Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim

Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin

Ömrüm kisa elim yetişmiyor kalbim kandır

Baki olan ancak sensin Beka bahşet imanıma

 

Ya Varis!

Yok bildiklerim senin nazarındadır

Yitirdiklerim senin katındadır

Bitirdiklerim senin yanındadır

Unuttuklarım senin hatırındadır

Unutulmuşları sonunda sen anarsın

Gidene de kalana da Varis sensin

Ebedi kavuşmaklar ver bana

 

Ya Reşid!

Ya Rab sensin hakiki biricik mürşit

Yönümü sana çevir yolumu sana getir

 

Ya Sabur!

Eyyub'a(as) sabrı sen öğrettin

Eyyub'a(as) sabrı sen verdin

Sen ki sabrı için Eyyub'u(as) översin

Sensin Sabur asıl sabreden sensin

Sabur sensin sabredenleri seversin

Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok

Sabredersin ki cezalandırmak ta acelen yok

Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok

Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlıgın yok

Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin

Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni

 

~ AMİN ~

 

Senai Demirci

 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->