بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Ya Rabbİ, yâ Rabbena ve ya Rabbe'l-âlemîn!

Sana yine Senin ilmin ve malûmatın adedince hamd ve şükür, Peygamber Efendi­miz Hazreti Ahmed-ü Mahmûd u Muhammed Mustafa'ya, kutlu yuvasının kudsî fertlerine, yıldızlar gibi kendilerine uymakla doğru izler bulunabilecek ve yürüdükleri yoldan gidilebile­cek sâdık, vefalı ashâb-ı güzînine de salât ü selam ediyor, yüce huzurunda bir kez daha el açıp, "Amin!" diyoruz:

 

Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları bile ardına kadar açmaya muktedir olan Ulu Rab­bimiz!

Senden, arkasında hayır ve güzellik olan bütün kapıları en kısa zamanda bizim için de açmanı diliyoruz.

 

Ey bütün sebepleri yaratan ve onlara hükmeden Yüce Sultanımız!

Nezdinden gön­dereceğin inayet sürpnzleriyle, bize de, ümıtlerimızin   ve  hayallerimızin  ötesinde  maksüdumuza, matlûbumuza, mahbûbumuza uiaşacağımız imkanlar lütfet!

 

Nezdinde makbul ve mukarreb kullar gibi, bizleri de emredilen hususlarla meşgul olup tamamını bihakkın yerine getiren, nehyedilen hususlardan   yüz   çevirip hepsinden  içtinab eden,  hedefinde   hep  Senin   hoşnutluğun olan, insanların  ellerindeki  şeylere  tamah etmeyen, peygamberâne bir iffet, peygamberâne bir ismet ve peygâmberâne bir fetanet peşinde   olup, her  zaman   Senin sâdık-u masdük   elçilerinin   yürüdükleri  şehrahlardan  yürüme  gayreti içinde  bulunan gözü-gönlü sürekli Sana müteveccih ve hiç ara vermeden hep ölüm ötesi hayat için hazırlık yapan salih kimselerden eyle!

 

Yâ Rab!

Bizi dünyada da ukbâda da utanılacak,  başımızı aşağıya eğdirecek ve rezil rüsva hale düşürecek işlerden  uzak tut ve öyle  feci bir durumla karşı karşıya bırakma! Senden,   dostlarının  yüzüne baktığın,  ellerinden tutup kaldırdığın gibi, bizim yüzümüze de bakmanı, bizi de tutup kaldırmanı istirham ediyoruz. Sana düşmanlıkta bulunanların düştükleri, insanı yerin dibine batıracak, utanılası bir hale düşmekten de yine Senin hıfz u sıyanetine sığınıyoruz.

 

Ya Rabbena ve ya İlâhenâ!

Sen de bili­yorsun Ki, bilerek hiçbir zaman Senden başka­sına kullukta bulunmadık; bulunmayız da. Biz Senin kullarınız.  Senden başka İlah yoktur. İşte huzuruna geldik, kapının eşiğine başımızı koyduk, ulûhiyetinin ve rubûbiyetinin ululuğu kar­şısında boyunlarımızı büküp yüzümüzü yere sürdük.

Her zaman el-pençe divan durmaya da âmâde bulunuyoruz; ne olur, biz âciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarından merhametini esirgeme ve   bizi haybet ve hüsrana maruz bırakma!...

 

Yâ Rab!

En son ve en büyük elçin hürmetine, bizim takdir ölçülerimizle ölçülemeye­cek kadar kıymeti haiz aile fertleri ve yol arkadaşları hakkı için, ne olur, niyazımıza cevap ver, hayır istikametindeki dileklerimizi gerçekleştir ve bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma!

 

Âmîn,Âmîn,Âmîn!..

BiHürmetil Seyyidil mürselin

Velhamdülillâhi Rabbil Âlemîn

Allah rızası için El Fatiha!

Yorumlar

amin amin amin

amin amin amin Allah razı olsun