Berat Kandili'niz Mübarek Olsun

 

Değerli Kardeşlerimiz;

 

Rabbü'l Âlemîn'in,

Kadir Gecesi'nin kudsiyetinde olan Berat Gecemiz’i

anlayarak, farkında olarak, hakkıyla ihya eden

kullarından olabilmemizi ihsan buyurmasını;

 

cümlemizin ibadetlerini ve hayırlı amellerini,

hasenatlarını, katında makbul olanlardan eylemesini

 

ve

 

bu mübarek Berat Gecesi'nin

geçmiş yaşayan ve gelecek Ümmet-i Muhammed  için, tüm kainat için, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz..

 

Berat Kandili'niz mübarek Olsun

 

 


 

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDAN...

 

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat(berat gecesi), bütün senede bir kudsî(mukaddes) çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin(İnsanlığın başına gelen ve gelecek olan hâdiselerin) programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in(kadir gecesinin) kudsiyetindedir.

 

Herbir hasenenin(hayırlı amelin) Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta(Berat Gecesi’nde) herbir amel-i sâlihin(hayırlı amelin) ve herbir harf-i Kur'anın(Kur’ân harfinin) sevabı yirmibine çıkar.

 

Sair vakitte(diğer zamanlarda) on ise, şuhur-u selâsede(üç aylarda) yüze ve bine çıkar.

 

Ve bu kudsî leyali-i meşhurede(mübarek gecelerde) onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar.

 

Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar(Cenâb-ı Allah`tan kusurların affedilmesini, günâhların bağışlanmasını isteme) ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.

 

Şualar/On Dördüncü Şuâ

 

Yazar: 

Yorumlar