SÜNNETLE YAŞAMAK 13.GÜN

(Allahümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me’s-teda'tü, eûzübike min şerri mâ-sana'tü, ebûu leke bini'metike aleyye ve ebûu bizenbî fağfirlî feinnehu lâyağfiruzzünûbe ilâ ente.)    

Kim bunu akşamladığı vakit içtenlikle inanarak söyler de o gece ölürse cennete girer. Sabahladığı vakit yaparsa da böyledir. [1]

 

[Buhârî, 7/150]

 

  

[1] Bütün Yönleriyle Ev İçindeki Sünnetler, C. 1, Hazırlayan: Feyzullah Birışık, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2011, s. 318.

Yazar: 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->