SABIR..

Bismillahirrahmanirrahim

اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ de (“Şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir.” Bakara Sûresi, 2:153; Enfâl Sûresi, 8:46) hikmet ve gaye nedir?

Elcevap: Cenâb-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada, bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş.

Sabırsız adam, teennî ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz.

Onun için hırs mahrumiyete sebeptir.

Sabır ise, müşkülâtın anahtarıdır ki اَلْحَرِيصُ خَاۤئِبٌ خَاسِر (“Hırslı olan kimsenin ümidi boşa çıkar ve hüsrâna uğrar.” )

وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ  “Sabır, ferahlık ve genişliğin anahtarıdır.”  durub-u emsal hükmüne geçmiştir. Demek, Cenâb-ı Hakkın inâyet ve tevfiki, sabırlı adamlarla beraberdir. (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup)

 

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLÜK: 
dam : tavan, hedef
durub-u emsal : atasözleri
Hakîm : herşeyi hikmetle yaratan Allah
hikmet : herşeyin anlamlı ve bir gayeye yönelik olarak tam yerli yerinde yaratılması
inâyet : Allah’tan gelen yardım
mahrumiyet : yoksun kalma
maksut : istek, arzu
mukteza : gereklilik
müşkülat : zorluklar
teennî : tedbirli ve akıllıca hareket
tevfik : yardım
vaz etme : koyma, yerleştirme
vücud-u eşya : varlıkların yaratılması

 

Yazar: 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->