Peygamberimiz'in sünnetleri ruh dünyamızı aydınlatıyor.

Peygamber Efendimiz'in (sas) hayatı, yaptıkları ve sakındıkları insanlık için bir yol rehberidir. O'nun sünnetine yaklaştıkça, uygulamaya çalıştıkça ruh dünyamız aydınlanır adeta gül bahçesine döner. Yeter ki biz bu yolda azmedelim, sevgiyle sarılalım...

İnsanlara hep hayrı düşünürdü: Peygamberler Sultanı, yolda insanlara zarar verme ihtimali olan bir cismi kaldırmayı imanın belirtisi olarak görüyordu.

Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı: Allah Rasulü (sas), yemekten önce ellerini, yemekten sonra hem ellerini hem de ağzını yıkardı.

Elbisesini sağdan giyerdi: Elbise giyerken sağdan başlayıp, soldan çıkarmak Kutlu Nebi'nin sünnetleri arasındadır.

Alış-verişte sağ elini kullanırdı: Efendimiz (sas), insanlardan bir şey alırken ve onlara bir şey verirken sağ elini kullanırdı.

Yemeğin sonunda şükrederdi: Varlığın Özü (sas), yemeğe besmeleyle başlar, kendi önüne gelen yerden yer ve sonunda verdiği bütün nimetler için Allah'a şükrünü ifade etmek üzere "Elhamdülillah" derdi.

Ölmüş insanların hayırla yâd edilmesini isterdi: Allah Rasulü, vefat etmiş insanların hep hayırla yâd edilmesini tavsiye ederlerdi.

İnsanlara hediye verir ve alırdı: Peygamberimiz (sas) insanlara hediyeler verir, onların hediyelerini kabul eder ve hediyelerine ya aynıyla veya çok daha iyisiyle karşılık verirdi.

İnsanların en mütebessimiydi: Kahkahayla güldüğüne rastlanmayan Allah Rasulü, insanların en mütebessim olanıydı.

Tane tane konuşurdu: Efendimiz tane tane konuşurdu. İyice kavransın diye önemli meseleleri üç defa tekrar ederdi.

Kendi nefsi adına öfkelenmezdi: Allah Rasulü, kendi nefsi adına veya dünyalık bir şey için öfkelenmez; insana veya Allah'a ait bir hak zayi olduğunda Allah ve din için celallenirdi.

İnsanlara şaka yapardı: Efendimiz (sas) insanlara şaka yapardı. Ancak şakalarında asla yalan olmaz, gerçeğin farklı tonda bir parıltısı görülürdü.

O'ndan (sas) asla kaba bir söz duyulmamıştı: Allah Rasulü bir hak zayi olmadıkça halim-selim bir insandı. O'ndan asla kötü söz, kaba ifade ve hakaret duyulmamıştır.

Hem dış hem de iç temizliğe önem verirdi: Efendimiz, beden, elbise, yiyecek, giyecek, ev ve sokak temizliğinin yanında kalb ve ruh temizliğine önem verirdi. Bu iki temizliği ifade etmek üzere, "Temizlik imanın yarısıdır" ve "Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu insandır." buyurmuştu.

Emeğin karşılığını hemen verirdi: İnsanlara emeklerinin karşılığını hemen verirdi. Bunu ahlak olarak Müslümanlara da tavsiye ederdi: "İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz." Esnaflara dürüst olmayı tavsiye ederdi Peygamberimiz (sas) sık sık çarşıya ve pazara çıkıp dükkanlara uğrardı. Esnafa tartıyı nasıl yapacaklarını gösterir ve dürüst olmalarını tavsiye ederdi.

Komşuluk ilişkilerinde çok hassastı: Allah Rasulü komşu haklarına karşı son derece dikkatliydi. "Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir." buyurarak komşuluk ilişkilerinde sınırı çok ileriye koymuştu.

Kaynak: www.samanyoluhaber.com

Yazar: 

Yorumlar