O ki, insanı yaratmaya çamurdan başladı

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Secde Suresi 7-9. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor:

O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.
Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

Yorumlar