Melekler Kuran Dinler mi?

 
 

Hadisteki sekine konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan tercih edilen görüş, İmam Nevevi’nin ifade ettiği gibi, "Kur’an okunurken, inen sekineden maksat,  içinde rahmet, sükunet, vakar bulunan ve bir bulut görüntüsünü veren bir mahluktur ki, beraberinde melekler vardır."(bk. Nevevi, İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).
 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->