Hayatın/yaşamın farklı boyutları(tabakları) var mıdır? Hayat kaç boyutludur?

 

 

 

İslam âlimlerine göre, genel olarak hayatın boyutları (hayatın mertebeleri/tabakları)beş çeşittir:Birincisi: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlara bağlıdır. Yemeye, içmeye, havaya suya vb. muhtacız . Onlar olmadan yaşayamayız.

İkincisi: Hazret-i Hızır ve Hz. İlyas’ın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Varlıklarını sürdürmek için, bizim gibi –sürekli bir şekilde-gerekli hayat şartlarına bağlı kalmaya mecbur değiller. Bazen, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu hayat boyutunu ispat eder. Hattâ velâyet makamlarından bir makam vardır ki, "makam-ı Hızır" tabir edilir. O makama gelen bir velî, Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi, yanlış bir şekilde bizzat Hızır olarak kabul edilir.

Üçüncüsü: Hazret-i İdris ve Hz. İsâ’nın hayat boyutlarıdır. Bu hayat boyutuna geçenler, insanların duyduğu ihtiyaçları duymazlar. Melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet/bir incelik, bir şeffaflık kazanırlar. Âdetâ misalî bir beden gibi incelip şeffaflaşmış ve parlayan yıldızlar gibi nuranileşmiş olan dünyevî cisimleriyle semâlarda bulunurlar.

Dördüncüsü: Şehitlerin hayatıdır. Bizzat Kur’an’ın tasdikiyle, şehitlerin hayatı, kabirde yatan diğer insanlardan farklı ve daha üstün bir hayatları vardır.

Beşincisi: Normal vefat edenlerin kabirdeki/berzahtaki ruhanî hayatlarıdır. Evet, ölüm, tebdil-i mekândır/yer değiştirmektir, ıtlak-ı ruhtur/ruhun beden kafesinden çıkıp daha özgür hale gelmesidir, vazifeden terhistir; idam, adem/yokluk ve fenâ/hiçlik değildir(bk. Risale-i Nur Külliyâtı, Mektubat).

Yazar: 

Yorumlar

verdiğiniz bilgiler az ve özmüş gibi gözüküyo olsa bile daha anlaşılır bir ifadeyle yazılsaydı daha güzel olurdu ama böylde idare eder teşekkürler