Hanımlarda Bilezik

 
Bilezik gibi zinet eşyası takan hanımların dikkatli olmaları gerekmektedir. “Zaman-ı cahiliye’de kadınlar, ayaklarına altın ve gümüşten bilezik takar, yolda giderken herkese kendinin zinetini belirtmek için ayaklannı pekçe basarlardı. O kötü âdeti, Cenab-ı Hakk’ın gelecek ayetle yasakladığı, İbn Abbas Hazretlerinden ve İmam Katade’den rivayet edilmiştir.”1
 
Ayetle zinetin gösterilmesi ve ses çıkartılması yasaklanmaktadır.
 
Nur suresinin otuz birinci ayetinde mümin kadınların namus ve iffetleri konusunda dikkatleri çekilirken ayetin sonuna doğru şu ifade geçmektedir:
 
“Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarım yere vurmasınlar (dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler).”
 
Bir kısmını buraya aldığımız ayette, kadınların teşhir etmeleri yasaklanan “ziynet”ten maksadın ne olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre, bu ziynetten maksat; küpe, bilezik, yüzük ve gerdanlık gibi süs takılan ile sürme, kına gibi şeylerdir. Bu yoruma göre, bu tür ziynet eşyasının bedende teşhiri kadınlar için haramdır. Daha kuvetli bir görüşe göre, ayetteki “ziynet” tabiri, kadının vücudunu ifade eder ki buna göre yasaklanan, süs eşyalarının teşhiri değil, vücudun teşhiridir.”2
 
 
 
 
 
Kaynaklar
1Mehmed Vehbi, Hulasatü’l-Beyan Fi Tefsiri’l-Kur’an. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1968, 9: 3723.
2Canan, Kütüb-i Sitte, 17: 454.
 
Yazar: 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->