EŞHEDÜ…

Şehadet, sözlükte “tanıklık etmek, huzurda olmak, hazır bulunmak, idrak etmek, haber vermek, muttali olmak ve bilmek" anlamlarına gelir.  Şahit ise şehadet kavramı içinde geçen fiillerin failine denir.(1)
 
Kelime-i Şehadet ; Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür.
 
 İslam’a giriş için bu cümleyi “dil ile ikrar kalp ile tasdik” yani dili ile söyleyip söylediğine de kalben inanması neden bu kadar ehemmiyetlidir? 
 
Müslümanın mükellefiyetlerini de ihata eden, içine alan bu cümleyi nasıl anlamak gerektir?
 
Şahit;
 
*Kelamı Ezelinin ilk emrine uyarak kitab-ı kebiri kainatı ayet ayet OKUYAN, 
 
*okuduğu herbir kelimenin, herbir harfin bir Sanatkâr’ın kudret kaleminden çıktığına TANIKLIK EDEN, 
 
*dilinden düşürmediği Esma-i Hüsnanın manalarını içselleştirerek İhsan şuuruyla HUZURUNDA başkalarına bakmak, medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünen (2), 
 
*Küfrün mahiyeti icabı kapanan hakikatlari Ya FETTAH ismi şerifi ile açma İDRAKİNE ulaşan, 
 
*Ancak Allah’a (C.C) ibadet ederek ve ancak O’ndan yardım dileyerek, (3) kul olarak, hakiki özgürlüğe, Halife-i zemin olma şerefine nail olacağı hakikatine MUTTALİ olan kişidir.
 
Bu çerçeveden bakıldığında Kelime-i Şehadet ve Şahitlik dil ile ikrarı kolay, kalp ile tasdik dediğimiz basmağı ise tam bir şuur hali gerektirdiğinden hayli zor bir iştir. Allah’ın varlığına ve birliğine bu manada şahitlik, zerreden şemse şirkin envaını reddetme halidir aslında.  
 
Kur’anın Eczahane-i Manevisinden alınan Risale-i Nurun Ayetül Kübrasının başında şu ifade yer alır: “ Kâinattan hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.”(4) bir basamak ve ondokuz mertebede ŞAHİT’liğini  anlatmıştır asrın BEDİÜZZAMAN’ı.(!!!)
 
Eşhedü; tüm inançsızlıklara ve bir olan Allah’ın icraatını sebeplere taksim eden zihniyete karşı bir başkaldırıdır, bir meydan okumadır. Öyleyse Muvahhidliğimizi ve Şahitliğimizi tecdit için AŞK ile tekrar edelim; 
 
 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû verasûluhü.
 
----
Bediüzzaman: Zamanın en güzeli manasına olup, Allah (c.c) BEDİ sıfatı manasında kullanılmamıştır.  28 sene memleket memleket sürgün edilerek Allah’a(c.c) ve yaşadığı asra fiilen ŞAHİTLİK yapan Üstad Said Nursi’ye , Rahat koltuklarında çaylarını yudumlayan ve haddini aşarak dil uzatan sözde alim(!!!) olan cahillerin kulakları çınlasın.
 
1- TDV Dini Kavramlar Sözlüğü, Şehadet kavramı.
2- 21. Lema’dan
3- Fatiha Suresi 4. Ayet meali
4- 7. şua
Yazar: 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->