Duanın Tesiri Var mıdır?

Duanın büyük tesiri olduğu pek çok psikolog ve alim tarafından belirtilmiştir. Bu konuda gerek İslâm bilginleri gerekse Batılı Din ve bilim adamları tarafından pek çok kitap yazılmıştır. Özellikle duanın çeşitli yönleri ile etkilerinden bahseden Prof. Dr. Alexi Carrel’in “Dua” adlı eseri okunmaya değer.

Her millet ve her dinde dua vardır. Çünkü herkes az çok kendisini yaratan bir güce inanır. Adını tam olarak bilmese de, yanlış da ifade etse bu vardır. Dua, gerek Hıristiyan, gerek Musevi, gerekse Müslüman alimlerince ve gerekse de batıl (uydurma) din adamlarınca bilinen ve uygulanan bir ibadettir. Özellikle Batıl ve İlkel dinlerde dua başlı başına bir törenle yapılan çok ciddi bir ibadettir.

Duanın tesiri hakkında üstad Beriüzzaman şöyle demektedir “Duanın tesiri büyüktür. Bilhassa dua külliyet kesb ederek (artarak) devam etse; netice vermesi galiptir, belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki: Sebebi hilkat-ı âlemin birisi de duadır.

 

Yani, kâinatın hilkatinden sonra, başta nev’-i beşer ve onun başında âlem-i İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî (s.a.v)’in muazzam olan duası, bir sebebi hilkat-ı âlemdir.

Yani: Hâlık-ı Âlem istikbalde o zâtı, nev-i beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i İlahiye isteyecek bilmiş; o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı halk etmiş. Madem duanın bu derece azîm ehemmiyeti ve vüsati vardır; hiç mümkün müdür ki: Bin üç yüz elli senede, her vakitte, nev’i beşerden üç yüz milyon, cin ve ins ve melek ve ruhanilerden had ve hesaba gelmez mübarek zâtlar ittifakla Zât-ı Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, rahmet-i uzma-yı İlahiye ve saadet-i ebediye ve husul-ü maksut için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür ki, o duaları reddedilsin?” (1)

(1) Risale-i Nur Külliyatı, I, 488, (24. M.)

sorularla islamiyet

Yorumlar

Kardeşler, geçen salı sabahı

Kardeşler, geçen salı sabahı aniden rahatsızlandım, derse gitmeye mecalim yok. tel.de kardeşi aradım, alakasız birşey sordum; o kardeşin sesi Allah'a hamdolsun o kadar şifaya vesile oldu ki.. neden diye düşündüm, o kardeşin fakire karşı kardeşlik hissi var ya, Allah onu makbul bir dua gibi kabul ediyor herhalde. elini açıp dua etmese de kalbinde daim muhabbet var ya, o makbul dua oluyor.. kalktım çok şükür derse gidebildim. bundan Üstad Hz(RA)'ın kardeşliğe neden bu kadar çok önem verdiğini anladım.. en esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız tesanuddur, diyor Risalelerde. hakkaten birbirimize karşı olumlu hislerimiz, belki dualarımız kim bilir bizi ne kaza belalardan muhafaza ediyor. Sitede sadece ismimizi görüyoruz ama sırf müslüman kardeşim diye o kişiye muhabbet etsek, herhalde çok büyük bir hasenat kazanmış oluyoruz. Cenabı Hak bizi muhabbet ehli kullarından etsin lutfuyla.

muhabbetle kardeşlerim..

(X)
Kapat
-->