Allah c.c niçin kullarını bir yaratmadı?

Cenâb-ı Allah, bazen insanın ayağını alır; onun karşılığında ahirette pek çok şey verir.

Kalbini kendisine çevirtip, o insanın duygularını geliştirirse, çok az bir şey almakla, pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki görünüşte olmasa bile, hakikatte bu ona, Allahın lûtfunun ifâdesidir. Tıpkı şehid edip cenneti vermesi gibi... Bir insan, savaş esnasında şehit olur. Bu şehid olmakla haşirde kurulacak büyük mahkemede ve Allahın huzurunda, sıddîklerın, sâlihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören başkaları "Keşke Allah bize de harp meydanında şehâdet nasip etseydi" derler. Bundan dolayı, böyle bir insan parça parça da olsa çok şey kaybetmiş sayılmaz. Belki aldığı şey ona nispeten çok daha büyüktür.


"Her işte hikmeti vardır, Abes fiil işlemez Allah. . " Erzurumlu İ. Hakkı Hazretleri

 

Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bizim vücudumuzun zerrelerini yaratan, tüm sistemimizi düzenleyip insanî kimlik bahşeden Allah’tır (c.c). Biz bunları bize lûtfeden Allah’a daha evvel bir şey vermemişiz ki, O’nun karşısında bir hak iddia edebilelim...

Eğer biz, bize verilenler karşılığında Allah’a c.c bir şey vermiş olsaydık; "Bir göz değil iki göz ver, bir el değil iki el ver" gibi iddialarda bulunmaya; "Niye iki tane değil de bir ayak verdin?" diye itiraz etmeye belki hakkımız olurdu.

Allah-u Teâlâ Hazretleri bizi yokluktan çıkarıp var etmiş: hem de insan olarak... Dikkat etsek; bizim altımızda birçok mahlûkat var ki, pekâlâ onlara bakıp ne kadar fazla nimetlere mazhar olduğunu düşünebiliriz...

 

Yazar: 

Yorumlar

Sanii zülcelal mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bize vermiş olduğu cisim gömleğini çok vaziyetlerde değiştirir şekiller verir.