İnternet ve Bilgisayar Oyunları Çocuğu Nasıl Etkiler?

 
Bilgisayar ve onun sağladığı internet hizmeti yaşamımızın her alanına hızla yerleşerek vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir.Doğru anahtar sözcükleri kullanarak bilgiye hızlı bir şekilde  ulaşabilme olanağı sunan bu teknolojik fırsat, çocukların eğitimleri açısından kuşkusuz önemlidir. Televizyon izlemenin ve bilgisayar oyunu oynamanın en yoğun olduğu dönemin 11-14 yaşlan olduğu, I saptanmıştır. Dietz (1998), piyasadaki en popüler bilgisayar oyunlrının %80'inin şiddet unsuru içerdiğini belirlemiştir (Akt: Kiish 2003; çev. Yıldırım).
 
Şiddet eylemlerinin izlenmesi, çocuk ve gençte ruhsal gerginliği arttırabilmekte, dengesi daha kolay değişebilen ; öfke eğilimli bireylerde, dürtüsel ve duygusal kontrolü daha da zayıflatmaktadır. Bu durum aile ortamındaki şiddetle pek pekiştirildiğinde, çocuk, bunu kabul edilebilir bir iletişim yöntemi olarak algılayabilmekte ve kolaylıkla şiddet seçeneğine başvurabilmektedir.
 
Şiddet içeren bilgisayar oyunu oynayanlar, aktif saldırgan kimselerdir. Bilgisayarda oyun oynayan birey, televizyonda olduğu gibi gözlemci olarak değil, oyunun aktif bir karakteri gibi hareket eder. Yapılan araştırmalar, şiddet içeren bilgisayar oyunları ile saldırgan davranış arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
 
Ağabeylerini örnek alarak bilgisayar bağımlısı olan 3,5 yaşındaki çocuk, bilgisayar oyununda "testere ile adam öldürmeyi" öğrenmiş ve bu alışkanlık günlük yaşamına hırçınlık, saldırganlık ve uyku bozuklukları şeklinde yansımıştır.
 
Şiddet içeren bilgisayar oyunlarının saldırgan davranışın oluşumu üzerinde, kısa ve uzun süreli etkileri vardır. Bu etki kısa dönemde, saldırgan düşünceleri, duygu ve uyarılmayı arttıran du rumsal değişken olarak görülür. Uzun dönemde ise, saldırgan inanç ve tutumları arttırarak saldırgan davranış kalıp ve beklentileri oluşturarak bireyi saldırganlığa karşı duyarsızlaştırın(Kirsh, 2003; çev. Yıldırım).
 
Şiddet içeren bilgisayar oyunlarının dışında, interne ev,ir tehlike de çocukların müstehçen sitelerine ulaşabilmeleridir. müstehçen sitelerindeki, estetikten uzak, iğrenç görüntüler, çocuğun gelecekteki dünyasını, karşı cinsle ilgili düşünce ve hayallerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle özellikle "şiddet" ve "müstehçen" tehlikesine karşı "filtre" yoluyla kontrolün sağlanması, ilk ve son çocukluk yılları için uygundur.
 
Anne ve Baba ilgili ve sıcak bir yaklaşımla çocuğa zengin bir uyarıcı çevre oluşturmalı, böylelikle bilgisayar ve internet, çocuğun yegâne uğraş alanı olmaktan çıkıp sinema, tiyatro, spor, müzik gibi farklı etkinliklerden sadece birisi olarak "sınırlı" bir süre için çocuğun ilgi alanı içinde kalabilmelidir.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->