Çocuğun Kişiliğini Olumlu Yönde Geliştirme

 
Kişilik insanın kendine has bütün özelliklerini, duygularını düşüncelerini, inançlarını, alışkanlıklarını, tutum ve davranışlarını içine alan geniş bir kavramdır.
 
Bir insanı diğerinden ayıran, doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerin tümüdür.
 
İşte çocuğun kişiliğini oluşturan tüm bu özelliklerin, asın şekiller alması, olumsuz sınırlara varması, onu, ahlaklı olmayan, yanlış davranışlarda bulunmaya itecektir. Örneğin, çocukların aşırı şekilde övülmesi ya da yerilmesi, onlarda büyüklenme (kibir, gurur) veya aşağılık duygusu doğurabilir. Büyüklenme duygusu başkalarına değer vermeyen, başkalarını küçük gören davranışlara, aşağılık duygusu ise riyakârlık, dalkavukluk, yalan söyleme gibi davranışlara kaynaklık eder.
 
Bu nedenle çok küçük yaşlarda oluşmaya başlayan çocuğun kişiliğinin olumlu yönde geliştirilip kuvvedendirilmesi pttır. Bunun için de aile bireylerinin ve çocuğun eğitimde etkili olan kişilerin ona karşı tutum ve davranışları şöyle olmalıdır:
 
- Çocuğa yeterli sevgi, şefkat ve ilgi gösterilmelidir
 
- Çocuk ne fazla baskılı ne de fazla şımarık büyü tülmelidir.
 
- Çocuk hiçbir zaman başkalarının yanında azarlanmamalıdır.
 
- Çocuğa yönelik eleştiriler, “Senden adam olmaz, sen aptalın birisin.” gibi kişiliğini hedef alacak şekilde değil yaptığı işi hedef alacak şekilde olmalıdır.
 
- Çocuğun, rahatça soru sorabileceği ve düşüncesini söyleyebileceği bir ortam oluşturulmalıdır.
 
- Devamlı, “şunu yap, bunu yapma” gibi emirler vermemeli, sakince ne yapacağını anlatarak görevleri verilmelidir.
 
- İyi hareket yaptığında takdir edilmelidir.
 
- Çocuk, herhangi bir suçu itiraf ettiğinde ona asla ceza verilmemeli, aksine doğruyu söylemesinin bir erdem olduğu memnunlukla belirtilmelidir.
 
- Çocuğun olumlu istek ve ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmalı, engellenmemelidir.
 
- Çocukları, kardeşleri ve arkadaşları ile mukayese edilerek aleyhte kıyaslamalarda bulunulmamalıdır.
 
- Çocuklar arasında tercih yapmamalı, hepsine eşit davranılmalıdır.
 
 
Yazar: Prof.Dr.Hüseyin PEKER
 

Yorumlar