Bir aileyi ayakta tutan ve terbiye eden annedir.

Bir toplumu ayakta tutan en ehemmiyetli kurum ailedir.


Bir aileyi ayakta tutan ve terbiye eden annedir.


Anneyi aileden koparmak hem toplumu hem aile kurumunu yıkmaktır.


Kadının en ehemmiyetli konumu ve nezaret etmesi gereken yer evi ve çocuklarıdır.


Kadınların sosyal hayatı ve saygınlığı evinde ve çocuklarının yanında saklıdır.


Kadına sahip çıkayım onu sosyal hayata kazandırayım derken çocukları annesiz bırakıp onları şefkat ve terbiyeden mahrum bırakmaktır.


O yardıma ve şefkate muhtaç yavrulara zülümdür.

"Mimsiz medeniyet, 

taife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metâı yapmış. 


Şer'-i İslâm onları
Rahmeten davet eder eski yuvalarına. 
Hürmetleri orada, rahatları evlerde
, ha
yatı âilede
"

Yorumlar