Forum Konularım


 • Alim İle Zalim

  Âlim İle Zâlim

  Vakti zamanında bir zâlim vardır. Adam pek çok haksızlık etmiş, nice zavallıları pençesi altında inim inim inletmiştir. Sayısız yoksul ve düşkünün ocağını söndürmüş ve ettiği zulümleriyle ülkesinde adını azgın bir zâlime çıkarmıştır.

 • Yirmi Saniyede!

  Yirmi Saniyede!

 • Gurura Karşı İlaç

  Gurura Karşı İlaç

  Halife Hz. Ömer bir gün kırbasını (su tulumu, su kabı) sırtına yüklenmiş, Medine'nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. Babasının sırtında kırba ile dolaştığı oğlu Abdullah'ın da gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu:

 • Gönüllerin Gülü Hz.Muhammed (asm)

  Peygamberlerin ümmetlerine güzel bir örnek olmaları onların gönderiliş gayelerindendir. Şüphesiz ki Müslümanların hem ferdî hayatlarında hem de sosyal hayatlarında ideal rehberleri, peşinden gidecekleri yegâne örnekleri Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, Rasûlullâh’ın (s.a.s) hayat ve şahsiyetini Müslümanlar için örnek olarak göstermiştir. Efendimizin ahlâk-ı hamidesi hususunda bazı tespitler şunlardır:

 • Nefs-i Mütmainne

  Nefs-i mutmainne ifadesi Kur’ân-ı Kerim’de, nefs-i emmâre, nefs-i levvâme gibi bir defa geçmektedir.

 • Altın Öğütler AbdulKadir Geylani ks.

   

   

  Sana Allah’tan korkmayı, kötülükten geri durmayı tavsiye ederim.

  İslam dininin zahirdeki emirlerine uy.

 • Kalbin Şikayeti

  Yere göğe sığmam, kalbe sığarım” buyuran Allah, iman ve huzuru benim içime koydu.

  Aşk gibi ulvî bir duyguya muhatap olan da benim…

  Yüce Peygamberin (s.a.s) buyurduğu gibi ben, iyi olursam tüm beden iyi, kötü olursam tüm beden kötü oluyor. Hal böyleyken beni taşıyan
  insan hakkımı ne kadar zayi ediyor. Geçici ihtiraslarla, yitip gidecek fâni arzularla beni alabildiğine dolduruyor. Rabbin tecelli nurunu
  göremez oldum.

 • Merhamet ve Cömertlik

  Merhamet ve cömertlik

 • Hz.Ebubekir (radıyallahu anh)

  Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.

 • Efendimizin Duaları Arapça ve Türkçe Okunuş ve Anlamları

  Peygamberimiz (s.a.s.) en cok şoyle dua etmiştir:

 • Hz.Muhammedin Herzaman Okuduğu Dualar (sav)

  Peygamberimiz Tarafından Her Zaman Okunan Dualar
   

 • Kalbi Korumanın Ve Temizlemenin Çaresi

  Bilmiş ol ki kalbi korumanın çaresi şeytanın giriş yollarını bilmek, bu huylardan temizlemek Allah'ı anmak. Bu onu kalbe uğramaktan alıkor. Zira gerçek zikir, ancak kalbi takvâ ile tamir ettikten ve kalbi kötü sıfatlardan temizledikten sonra kalbde yerleşir ve ulaşılmaz bir kal'a olur.

 • Peygamberimizden Güzel Örnekler asm

  PEYGAMBERİMİZ (SAV) DEN GÜZEL ÖRNEKLER

  Herhangi bir zorlukla, nefsinin hoşlanmadığı bir durumla karşılaşan bir mümin, her şeyi yaratanın Allah olduğunu düşünür, her olayda Allah'ın yarattığı kadere teslim olduğunu zikreder. Müminler için en güzel örnek Peygamberimiz (sav)'in sözleri ve tavırlarıdır. Bu nedenle müminler Peygamber Efendimiz (sav)'in tevekkülünü örnek almalı, her olayda Allah'ın yarattığı kadere teslim olduklarını zikretmelidir.

 • Gençlik Büyük Fırsattır!  Ey oğul! İbadete yönelme vakti gençliktir. Akıllı olan bu vakti kaçırmaz, fırsatı ganimet bilir. Zira iş önemlidir. İnsan yaşlılık zamanına kalmayabilir. Kaldığını farz edelim, derlenip toparlanmak nasip olmaz. Böyle bir derlenip toparlanmanın mümkün olduğunu farz edelim, bir amel işlemeye güç yetiremez. Zira o zaman, zaafın ve aczin bastırdığı zamandır. Halbuki şu anda derlenip toparlanma durumu vardır, elde edilmesi kolaydır.

 • Yaşlılar Cennete Giremez

  Efendimize yaşlı bir kadın gelip;
  Ya Rasulullah ben cennete girebilirmiyim? diye sorar.

  Efendimiz:
  "Yaşlılar cennete giremez" diye buyurur. Yaşlı kadının yüzünü hüzün kaplar, ve efendimiz sav devam eder;

 • Hergün 1000 Sevap Kazanmaktan Aciz Misin?

  Sa‘d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunuyorduk. Bize:
  – “Sizden biri her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir?” diye sordu. Yanında oturanlardan biri:
  – Bir kimse her gün bin sevabı nasıl kazanır? diye sordu. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

 • Öğüt Almak Fayda Veriyorsa Almalı

  Güler yüzlü olmak, iman alâmetidir.
  Herkesi şikâyet etmek kibirdendir.
  Hizmetin esası tatlı dil, güler yüzdür.
  Güler yüz ve tatlı dil bu asrın silâhıdır.
  Hizmet; vermekle olur, almakla değil.
  Her sıkıntıya sebep, günah işlemektir.
  Sen iyilik edersen, hep iyilik görürsün.
  Doğru kitap okumak sohbetin yarısıdır.
  Haram ile beslenen vücudu ateş yakar.

 • Müslüman Hanımın İşi Kolay

  İstanbul Evliyasından
  Seyyid Ahmet Mekki Efendi hazretleri
  “rahmetullahi aleyh“,
  bir sohbetinde;

 • KADIN şu 4 şeyi yaparsa Cennet'e girer

  KADIN şu 4 şeyi yaparsa Cennet'e girer (inşaAllah)

  1- Beş vakit Namazını kılarsa

  2- Ramazan Orucunu tutarsa

  3- Namusunu korursa

  4- Eşine itaat ederse 

 • CUMA GÜNÜ VE CUMA NAMAZI HADİSLERİ