Hayatın İçinden

“Annemi Hiçbiy Yeyde Bulamıyoyum”
Bir akşamüzeri usulca kapımız çaldı. Ailenin en küçük ferdi olan bir yaşındaki oğlumuz Tarık başta olmak üzere hepimiz kapıya yöneldik. Kapıyı açtığımızda karşımızda duran, bizim üst katımızda oturan ağabeyimin oğlu, dört yaşındaki Ahmet Said'di. Başı önünde, titrek bir sesle “Annem buyda mı?” diye sordu.
'Haccı isteyince Mevla size kapıları açıyor'
Bugünlerde yakınlarını hacca uğurlayan insanlar, onlardan Kâbe'de kendileri için dua etmelerini istiyor. Bu vedalarda en çok 'bize de haccı nasip etsin' duası öne çıkıyor. Böyle dua isteyenlerden biri de genç inşaat mühendisi Abdurrahman Hakan. 2008 yılında öğrenciyken hacca gitmeyi arzular ve dostlarından dua ister. Bu sırada parası yoktur ve hac kurası çıkmamıştır. 1 yıl sonra hacı olmayı umarak Suudi Arabistan'da iş bulur ve amacına ulaşır
Gençlikte sonbaharı Yaşarken
Sonbaharın en belirgin özelliği, bizleri hüzün ve melankoliye itmesidir. Ben kendi hâlet-i ruhiyemi düşünüyorum da düşüncelerimle üretime geçip en verimli olduğum ve duygulara gömülüp kendi kabuğuma çekildiğim zamanım sonbahardır. Pek çok insan aynı şeyleri düşündüğünü ve yaşadığını söylüyor.
Sonbaharda gezilecek 10 yer
Yaz göç etti. O uzun güneşli günler hafif bir rüzgarda savrularak bizden uzaklaştı. Gidenlerin ardından nasıl boynu bükük bakılır ya öylece bakakaldık ardından.
Sevgi Sanatını İşleyebiliyor muyuz?..
Gözlerimizi önce sevgiye açtık. Muazzam bir sevginin hürmetine yaratılmamızla birlikte daha ilk başta, dokuz aylık yolculuğumuzda geleceğimiz günü bekleyen anne babamızın sevgi kucağında bulduk kendimizi. Sonra sevmeyi öğrendik. İçimizde yeşermeyi bekleyen sevgi tomurcuğu gittikçe filizlenmeye başladı. Ailemizin, dostlarımızın sevgisi ile büyüdüğümüz gibi, daha çok severek gönlümüzü büyüttük ve yeşerttik.
KUSUR ARAYAN "KUSURSUZ" İNSAN
"Ey imân edenler. Çokça zan etmekten kaçınınız. Şüphe yok ki zannın bazısı günahtır. Ve kusur araştırmakta bulunmayınız. Ve bazınız bazınızı gıybet etmeyiniz. Sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? Bilâkis onu kerih görmüş olursunuz. Artık Allah'tan korkunuz, şüphe yok ki, Allah, tevbeleri kabul edicidir, çok esirgeyicidir."(Hucurat Sûresi 12)
İslam da Bayram Farkı
Bayram, sevinç ve mutluluk demektir. Müslüman bayramında sevinç ve mutluluk, bedenî ve maddî olmaktan çok, ruhî ve manevîdir. Bu sebeple de, bizde bayram, sadece varlıklılar ve sağlam olanlara değil; yoksula, yetime, öksüze ve dula da gelir.
Dünyevîleşme Oruç İbadetinde Nasıl Tezahür Etti?
Oruç, İslam'ın temel ibadetlerinden birisi olup ülkemizde en yaygın yerine getirilen ibadetlerden biridir. Oruç ibadetinin farz olması Kur'an ayetiyle sabittir: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz."( Bakara 2/183.)
Dünyevîleşme Zekât Anlayışımızı Nasıl Etkiledi?
Toplum, birbirinden farklı birçok yapıyı içinde barındırır. Her toplumda zenginlerin yanında fakirler ve orta derece gelire sahip kimseler de bulunmaktadır. Ekonomik farklılıklar nedeniyle bazı kimseler son derece müreffeh bir hayat sürerken büyük bir kesim zor şartlar altında yaşamakta, bunun sonucunda toplumda tabakalar arası uyumsuzluk ve problemler ortaya çıkmaktadır.
BÜYÜKLERİMİZ Mİ YAŞLI, BİZ Mİ?
Hepimiz bir yolculuk içindeyiz. Hayatımızda çocukluk, genç­lik, ihtiyarlık, kabir gibi konaklara geliyoruz. Şimdi bu yolculu­ğun ihtiyarlık konağına gelmiş yaşlılarımızı anlamak ve anlat­mak istiyoruz.