Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
VEHİM VİRÜSÜ NE YAPAR.
MUHİM BİR SAĞLIK
 
..... Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilatlı,
âfakî tefekkürde ise icmalî yaparsan vahdete takarrub edersin.
Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır.
Enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder.
İşte dalalete îsal eden kesret yolu budur. "
(Mesnevi-i Nuriye 147.sh -)
....... 
Kelimelerdeki izah.
 
(nefsinde, bâtınında, hususi ahvalinde tefekkür
ettiğin zaman iç tefekküre geç. 
İyice, etraflıca derin derin düşün çünkü İç tefekkür
gafleti izale eder, evham zulümatını dağıtır.
 
 Lâkin dış dünyaya ait tefekküre çok dalma, öz düşün.
Tafsilata geçme.Çünkü dış olayları çok düşünmek,
nefsi ve efhamı konuşturur.
 
Çünkü, Akıl her şeyi bilemez. Tartamaz ve ihtimal vermez.
Vehim kuruntu ihtimal verir.
 
Aklen mümkün olmayan, Vehmî haller zannetme sanki öyle oluyor,
kalbin zayıflığı ile konuyu nitelendirerek düşündürür,
 bu da akıl ve sinir hastalıklarına münasip bedeni 
uyanışa geçirir, korumasız yakalar.
 
Yoruma girmekte, detaya girmektir.
Her duyduğun şeyin peşine düşmekte düşünce
yorgunluğuna götürür, insanı.
İç tefekkürü derinden yapman senin akıl almaz
düşünceleri zaten izale edicektir. 
 
Unutmayalım ki, 
"Hak haktan gelir, hakkı korumak hakkın emridir."
 
"Başarı ve zaferin anahtarı vehimi kurutmaktır."
 
"Fikrin evveli amelin ahiri, amelin evveli fikrin ahiri,
olan Kaidesinin sırrı acibdir."  kendine rehber yap.
 
Güldeste

Yorumlar

(X)
Kapat
-->