Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 11/06/2012
Musa Peygamber'in komşusu

Musa (as) ve cennetteki komşusu

Musâ peygamber, Tûr Dağı’nda Allah u Tealâ ile
konuşma şerefine erdikten sonra:
“Yâ Rabbi, benim Cennet’teki komşularım kimlerdir,
bazılarını bildirir misin?” diye bir istekte bulunmuştu

Allah, Musâ peygambere: “Senin Cennet’teki komşularından biri,
falan yerde yaşayan bir kasaptır
Görmek istersen, dükkânı falan yerdedir
Git, bir gece kendisine misafir ol,” buyurdu

Musâ Peygamber, bu kasabın nasıl bir iyilik işleyerek
kendine Cennet’te komşu olmayı hak ettiğini düşündü
Bu merakla, onun bulunduğu bölgeye doğru yola çıktı
Nihayet kasabı bularak:
“Ey Allah’ın kulu, bu gece sana misafir olmak istiyorum,
kabul eder misin?” dedi

Kasap: “Hay hay! Allahın misafirlerine, kapım daima açıktır,
akşam olsun da eve birlikte gidelim, dedi

Akşam olunca, kasap elindeki sepetin içini yiyeceklerle doldurdu
Birlikte evin yolunu tuttular Eve gelince kasap:

– Bana müsaade buyurun, evvela şu salıncakta,
değerli bir misafirim daha vardır Onun hatırını sorup
ihtiyaçlarını karşılayayım, sonra sizinle ilgilenirim, dedi
Odanın bir köşesinde asılı duran salıncaktan yaşlı bir kadın çıkardı
Altını temizledi, elbisesini değiştirdi
Adeta bir iskeletten ibaret kalmış ihtiyarın bütün hizmetini görüp,
yemeğini yedirdikten sonra, tekrar yerine yatırdı
O sırada İhtiyar kadının anlaşılır anlaşılmaz bir şeyler söylendiği duyuldu
Kasap da bu sözlere “âmin” dedi

Musâ peygamber sordu: “Bu kimdir ki, kendisine bu kadar
özenle hizmet ediyorsun?”
Kasap: “Bu benim anamdır
Vaktiyle benim bütün zahmet ve sıkıntılarıma katlanmış
vefakâr bir kadındır Şimdi ben de kendisine evlâtlık görevimi
yapmaya çalışmaktayım ”

– Peki, hizmetinin sonunda bir şeyler söyledi, sen de
âmin, dedin; ne dedi ki?

– Annem, hizmetlerimden çok memnun kaldığı için, bana her gün,
“Oğlum, Cennet’te Musâ Peygambere komşu olasın ”
diye dua eder; ben de âmin derim Bu olacak iş mi?
Musâ Peygamber kim, ben kim?
Ben onun yanına bile yaklaşabilir miyim hiç?

Bu esnada kendisini tanıtan Musâ Peygamber:
“Müjdeler olsun sana,” dedi
“Ben Musâ Peygamber’im Cennette senin bana komşu olacağını
Allah haber verdiği için, komşumu görmek üzere
buraya gelmiştim Anana hizmetten sakın geri kalma,”
diyerek oradan ayrıldı

 

Yorumlar

Kullanıcı girişi