1 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
SORU...ESTETİK GÖRÜNÜM..

       SELAMLAR.DOĞUŞTAN KAŞLARI YARIM OLAN BİR GENÇ KARDEŞİMİZ,KAŞLARININ DİĞER YARISINA DÖĞME YAPTIRMASI DİNEN CAİZMİDİR?

SELAM VE DUA İLE

Yorumlar

editor (editör)
Offline
Son giriş: 26/05/2011

Cevap:
Sahih hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber (a.s.)’in dökülen saçların yerine saç eklemeyi yasakladığı rivayet edilmektedir.

Nitekim Buharî ve Müslim’in rivayetlerine göre, Ensardan bir cariye evlendikten sonra hastalanmış ve saçı dökülmüştür. Ailesi ona takma saç bağlamak isteyince bunu Rasûlullah’a sordular. Hz. Peygamber(s.a.v.) bunun üzerine “Allah saç ekleyene ve eklettirene lanet etsin” buyurarak bunu yasakladı. (Buharî, Libas, 83; Müslim, Libas,117).

 Benzeri bir olay da şöyledir: Ensardan bir kadın oğlunun evlenmek üzere olduğunu, saçının da bir hastalık sebebiyle döküldüğü, düğün öncesi başına saç ekletmek istediğini açıklayarak durumu Hz.Peygamber(s.a.v.)’e arz etti. O da “Allah saç ekleyene ve eklettirene lanet etsin” buyurdu. (Müslim, libas, 115)

 Bu ve benzeri hadislerden hareketle İslam Hukukçuları erkek veya kadının ister hastalık ve saç dökülmesi sebebiyle, isterse güzellik kastıyla saçına saç eklemesini, başına başkasının saçını (peruk) takmasını caiz görmemişlerdir.

Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzerinden yapılmış peruğun takılmasını fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedirler.

Ayrıca saçı dökülen kimsenin tedavi ile bunun önlenmesi veya yeniden saç bitmesini sağlamak için bir takım ilaçlar kullanmasının dinen bir sakıncası yoktur.
 

Saç ektirme veya ekleme ile ilgili olarak yukarıda nakledilen hadislerdeki yasağın sebebi, genel olarak, insanın herhangi bir cüzünü kullanmanın insanlığa hürmeten caiz olmayışı veya Allahu Teâlâ’nın yarattığı şekli değiştirme ve insanları aldatma şeklinde açıklanmaktadır.

Dolayısı ile bu illetin gerçekleşmediği yerde, söz konusu yasak da gündeme gelmeyecektir.

 Buna göre, herhangi bir hastalık, kaza ve benzeri i sebeplerle saçları dökülen kimselerin, saç ektirmeleri caizdir.

Saçları dökülen bir insanın, bu durumu psikolojik açıdan kendisini rahatsız ediyorsa, saç ektirmesinin fıtratı değiştirme veya insanları aldatma şeklinde değerlendirilmesi isabetli değildir. 
 

Sonuç olarak, bir insan saçının dökülmesinden dolayı psikolojik bir rahatsızlık hissediyorsa, saç ektirebilir. Keyfi olarak saç ektirmek ise caiz değildir. 
 

Kaşın hükmü de saç gibidir.

Selam ve dua ile!...

(X)
Kapat
-->